Alkohol og bilvett

Som bilfører har du ansvar for deg selv og dine medtrafikanter. Foto: Unsplash.

Rus og alkohol er en medvirkende faktor i flere dødsulykker på norske veier.

Noe av det viktigste man kan gjøre for å hindre promillekjøring er unngå å gjøre det selv. Mange tenker at så lenge man har fått 8 timer på øyet går det fint å kjøre bil etterpå. En viktig tommelfingerregel er å vente minst 12 timer fra man tok den siste alkoholenheten til man kjører igjen.

Skal du på fest, i bryllup eller andre sosiale tilstelninger, bør du tenke deg godt om før du setter deg i bilen dagen derpå.

Om man ser andre som skal kjøre med promille må man gi beskjed. Det kan være vanskelig å gi denne beskjeden til en venn, men det kan redde liv. I tillegg bør man heller ikke nøle med å ta en telefon til politiet i de tilfeller der det oppleves som nødvendig.  

Grensen er 0,2 i promille

I Norge er det ulovlig å kjøre bil med over 0,2 i promille. Etter norsk lov kan man heller ikke drikke alkohol eller bruke bedøvende eller berusende midler før 6 timer etter at kjøreturen er avsluttet, dersom det blir politietterforskning på grunn av kjøringen, eksempelvis hvis man har vært involvert i et trafikkuhell.  

Sommeren er dessverre høytid for å kjøre for fort og for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Nesten 50 prosent av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av juni, juli og august. 

Føreren bærer ansvaret

Når promillen stiger er man ofte villig til å ta større sjanser på veien, noen som øker faren for at alvorlige ulykker skal inntreffe. Det skal ikke mer til enn et par øl før både konsentrasjon og dømmekraft svekkes – og det kan ta lang tid før du er bevisst på det selv.

Det kan få fatale konsekvenser. Alkohol påvirker kroppen på mange ulike måter, som gjør at man ikke er egnet til å kjøre bil.

Avstandsbedømming, koordineringsevne og evnen til å tolke inntrykk reduseres kraftig. I tillegg blir nattsynet dårligere og det blir vanskeligere å registrere det som skjer utenfor synsfeltet. 

Som bilfører har du et stort ansvar. Både for deg selv, dine passasjer og medtrafikanter. Husk å være en ansvarlig bilfører, for å klare det er det avgjørende at du er rusfri når du kjører, holder fartsgrensene og er oppmerksom i trafikken.  

Husk vann i glasset og høyoktan i tanken – ikke motsatt.