Bidrar i kampen for jordas klima

Fasaden til det nyeste tilskuddet til Blå Kors Haugaland A-senter høsten 2019
I fjor høst ble et flunkende nytt bygg tatt i bruk ved Blå Kors Haugaland A-senter i Haugesund. Foto: Blå Kors Eiendom

Blå Kors ønsker gjennom sin eiendomsforvaltning å bidra i kampen for jordas klima. I løpet av det siste tiåret har fokuset til eiendomsselskapet til Blå Kors vært bærekraftige byggemåter, og miljøriktig bruk av de mange Blå Kors-eiendommene i Norge.

Blå Kors kom tidlig med i den nasjonale miljøsertifiseringsordningen driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

En rekke større Blå Kors-virksomheter i Norge er blitt miljøsertifiserte og kan kalle seg Miljøfyrtårn i dag. Dette gjelder blant annet virksomhetene til Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, Blå Kors Borgestadklinikken i Skien, Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondheim og Blå Kors Haugaland A-senter i Haugesund.

Kvalitetssikrer lysbruken

Forvaltningssjef i Blå Kors, Erik Stensland. (Foto: Steinar Glimsdal)

Blå Kors’ største bygg, Blå Kors-gården i Storgata 38 i Oslo, fikk sin sertifisering i mars 2014. Forvaltningssjef i Blå Kors Eiendom, Erik Stensland, forteller at det nylig ble arrangert et nattlig besøk i Storgata 38, for å kvalitetssikre lysbruken i bygget.

Erik Stensland gleder seg ellers over at ledelsen ved landets forskjellige Blå Kors-virksomheter følger aktivt opp kriteriene som ligger til grunn for det å være miljøsertifiserte Miljøfyrtårn.

Varme fra Einafjorden

Landets eldste rusinstitusjon, Blå Kors klinikk Innlandet, har de siste årene fått en stor miljømessig oppgradering ved hjelp av tilleggsisolering, skifte av vinduer og utskifting av radiatoranlegg.

Den gamle oljefyren i det store hovedbygget er fjernet, og varme hentes fra vannet i det nærliggende ferskvannet Einafjorden. Her utnyttes det fysiske fenomenet, at vannet i bunnen av en innsjø aldri går under fire varmegrader – uansett hvor tykk isen er.

Fra Einafjorden hentes det i tillegg drikkevann som renses og videreformidles til institusjonen, og til 12 boliger i området. Kloakk fra de samme enhetene sendes tilbake i helrenset tilstand til Einafjorden.

– Vi er glade for å kunne bidra på vår måte i kampen for klimaet, understreker forvaltningssjef Erik Stensland i Blå Kors Eiendom.

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Blå Kors utarbeider årlig en klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel. Ta kontakt under.