Blå Kors barnas stasjon i Skien er åpnet

– Blå Kors barnas stasjon er et nytt og spennende tilbud i Skien!

barnas stasjon skien
Blå Kors barnas stasjon Skien ligger i Fossumgata i sentrum av byen

Første mai åpnet Blå Kors barnas stasjon i Skien. Stasjonen ligger i sentrum av byen, og Blå Kors leier huset av Skien kommune. Allerede har 22 familier tatt tilbudet i bruk.

Blå Kors barnas stasjon er et tilbud rettet mot barn i alderen 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i hverdagen. Her får hver enkelt familie tilbud om aktiviteter og støtte som er tilpasset deres behov og mål.

Det vi gjør sammen er bedre enn det vi gjør hver for oss

Robert Rognli, kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune

Stor takk til Skien kommune

– Alle trenger tilknytning til samfunnet. Barnas stasjon er et virksomt inkluderingstilbud. Vi gjør forebygging gjennom tidlig intervensjon, sa divisjonsdirektør i Blå Kors, Anita Ellefsen i sin åpningshilsen.

Det unike ved Blå Kors barnas stasjon er at tilbudet treffer, vi når de som trenger det.

Anita Ellefsen, divisjondirektør i Blå Kors

– Tilbudet er etterspurt. Vi bidrar til kommunikasjon med kommunen og andre, vi er en døråpner til systemet.

Tusen takk til Skien kommune som har ønsket at vi skulle etablere oss her. Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet. Vi skal sammen løse store utfordringer i tiden som kommer.

åpning barnas stasjon skien - bilde av ansatte
Fra venstre: Roger Hegland, leder for oppvekstutvalget i Skien kommune, Rasha Al-Saadi, virksomhetsleder, Anita Ellefsen, divisjonsdirektør, Eva Fibiger Lyngdal, assisterende barnevernsleder i Skien kommune, Karianne Brorson, tiltaksteamleder i barnevernet i Skien kommune, Kari Honerød, barnevernsleder i Skien kommune, Robert Rognli, kommunalsjef for oppvekst, Torbjørg Aalborg, styreleder i Blå Kors og Benita Christensen, nasjonal leder for Blå Kors barnas stasjon.

Ekstra støtte

Målgruppa for tilbudet er barn og familier som trenger ekstra støtte i hverdagen. Det kan være mange årsaker til det, som lav inntekt, lite nettverk og psykisk uhelse, eller ting som gjør foreldrerollen vanskelig. Alle ønsker nettverk, og spør etter aktiviteter sammen med barna. Vi ønsker å få til positiv endring for barna.

– Målet med tilbudet er å ta bort noe av stresset i hverdagen til barn og familier med flere samtidige utfordringer, sa virksomhetsleder Rasha Al-Saadi.
Gjennom samtaler og ferier, turer, matlaging og aktiviteter skal de oppleve mestring. Særlig er friluftsliv i nærmiljøet en viktig aktivitet. Dette skjer gjennom miljøterapeutisk arbeid.

En god oppvekst

Roger Hegland, leder for oppvekstutvalget i Skien kommune, mener mye har skjedd på oppvekstområdet de siste årene, blant annet med oppvekstreformen. Han mener Blå Kors sin innretning på tilbudet vil treffe veldig godt. Han håper det blir et godt samarbeid med forebyggende helse, helsestasjon, barnevern, skoler og barnehager i kommunen.

– Vi vet verdien av en god oppvekst og betydningen dette har for resten av livet.

Roger Hegland, leder for oppvekstutvalget i Skien kommune