Blå Kors står bak dokumentarserien «Gaming» på NRK

Serien «Gaming» har 4 episoder, og går rett i kjernen av problemstillinger som foreldre strever med i dag – knyttet til barn og unges dataspilling.

Se serien her
Erling Dong i spillkostyme  poserer med WoW-laget sitt
Erling Dong er superstjerne innenfor e-sport, men i for bare noen år siden var spillingen i ferd med å ta overhånd.

Gamingserien tar utgangspunkt i følgende tematikk:

  • Avhengighet: Erling Dong forteller sin historie om dataspillavhengighet og hvordan han kom seg ut av depresjon. Men er det lurt å stemple en som gamer for mye, som avhengig? Er riktig medisin å legge restriksjoner på spillingen?

Foreldre og lærere blir ofte bekymret når barn og ungdom spiller mye dataspill. Er poden, eller eleven, avhengig? Hvordan skal avhengigheten i så fall bekjempes?

Programleder Egil Pedersen vil gjerne bli en klok gamerfar. Fagfolk han møter i denne episoden forteller at avhengighet av dataspill IKKE er lik avhengighet av pengespill eller rusmidler. Hjelpen må derfor være annerledes. Første bud er å undersøke hvordan spilleren har det i livet sitt utenfor spillverdenen.

Det er Blå Kors som står bak denne serien om gaming. Dette er episode 1 av 4.

  • Grensesetting– programlederen besøker en gamer-familie på Østlandet, hvor «grensesetting» og «spillerestriksjoner» er fremmedord. I den familien gamer alle.

  • Undervisning – e-sport-linjen i Kautokeino åpner døren til undervisningen gjennom en skoledag. Hva lærer man egentlig, når skoletimene fylles med underholdning? Hvilke ferdigheter tilegner elevene seg? Er de overhodet i fysisk aktivitet? Har et slikt utdanningstilbud noen merverdi?

  • Makt og ansvar – Hvor går spillutviklingen? Blir det lysere eller vil de mørke, grådige kreftene dominere fremtiden? Studentene som skal leve av spillutvikling viser planene sine i praksis, mens veileder avslører tendenser i spillkulturen – som også spiller på det mørkeste i oss mennesker.

Foreldre overstrømmes i dag av tips og råd om hvordan de skal håndtere gamerbarna sine. Allikevel rapporterer foreldre om stor usikkerhet rundt hvordan de skal forholde seg til barnas digitale hverdag, og bekymringer rundt barnas dataspilling.

De fleste vil at barna skal ha et sunt forhold til dataspilling, men det er ikke alltid lett å finne gode kjøreregler for spilletid, aldersgrenser og sosial kontakt på nett.

Det å sette seg inn i barnas gamingverden kan virke både uoversiktlig, tidkrevende og kanskje også kjedelig. Med denne gamingserien ønsker Blå Kors å gi foreldre som famler en snarvei til økt innsikt.

En klokere gamingpappa?

I serien møter vi regissør, programleder og gamerpappa Egil Pedersen, som gjennom 4 episoder utforsker begreper som avhengighet, grensesetting, tidsbruk og grådighet. Han legger ut på en reise til ulike spillmiljøer og fageksperter. Uventede løsninger og nye tanker dukker opp.

Sørg for at det er deg barna vil komme til når de opplever vanskelige ting i spillet

Egil Pedersen
Egil Pedersen undersøker hvorfor foreldre er bekymret for gaming
De siste 10-15 årene har jeg sett artikler der online dataspill som World of Warcraft blir sammenlignet med heroin. Det er ikke rart at enkelte foreldre blir bekymret, sier regissør og programleder Egil Pedersen.

For programleder og regissør Egil Pedersen ble arbeidet med serien en øyeåpner for ham på flere måter:

– Jeg har blitt mer avslappet i forhold til tidsbruken barna mine spiller. Jeg har skjønt at man heller bør ha fokus på at dagen skal inneholde litt variasjon framfor å telle minutter, forteller Pedersen.

Han erfarte at barn ofte skifter spillemønster. Den ene uka kan Fortnite bety alt, mens plutselig er det noe annet som fanger oppmerksomheten. Han mener det er viktig at man ikke gjør dataspilling til et konfliktområde.

Egil prøver å utforske hvorfor foreldre er bekymret for gaming
Egil Pedersen innrømmer at selv om han selv liker å spille dataspill, så synes han det til tider kan være utfordrende å forstå poenget med noen dataspill, for eksempel Roblox. «For en del av disse spillene er poenget at det ikke er noe mål, men det dreier seg mer om utforskning».

Han lærte også, akkurat som i «den virkelige verden», så finnes det giftige miljøer innenfor dataspill, der verbal og seksuell trakassering forekommer. Det er derfor viktig at foreldre snakker med barna om opplevelser i spill, slik at det er enklere å fortelle om ubehagelige opplevelser i spillet.

– Sørg for at det er deg barna vil komme til når de opplever vanskelige ting i spillet, sier Pedersen.

Helt hekta

Det er enklere å håndtere konflikter rundt dataspilling og sette grenser, dersom man setter seg litt inn i dataspillene. Kanskje det til og med er litt gøy?

Heidi Sinding-Larsen

I en av episodene blir vi kjent med en familie der alle gamer. Moren, Heidi Sinding Larsen, påstår at hun er den i huset som spiller mest dataspill.

– Gjennom dataspill får du muligheten til å aktivt oppleve en ny verden. Når man lever et A4-liv er det derfor fint å spille innimellom, og få et adrenalinkick av å sitte i sofaen, sier gamermamma Heidi Sinding-Larsen.

Heidi elsker gaming og mener alle burde spille dataspill
Har du lyst til å krangle mindre med barna dine om dataspilling, kan et godt utgangspunkt være å vise nysgjerrighet, råder gamermamma Heidi Sinding-Lasen.

Det er menneskelig å være bekymret for ting man ikke helt forstår. Derfor skal det nok litt mer til å engasjere seg og stille spørsmål om dataspillingen, for en del foreldre, sier Sinding-Larsen.

Hun trekker fram at aktiviteter, som for eksempel håndball, er noe som vi foreldre kjenner igjen.

Man vet hva håndball er og hvordan man skal forholde seg til det. Du har en ball, en bane og to mål. Dataspilluniverset tilbyr mye mer utover dette. Det kan sikkert være forvirrende og uoversiktlig for noen foreldre.

Hun mener det uansett er viktig å være nysgjerrig på hva barna holder på med i dataspillet.

– Det er enklere å håndtere konflikter rundt dataspilling og sette grenser, dersom man setter seg litt inn i dataspillene. Kanskje det til og med er litt gøy?

Foreldreparadokset

I følge en undersøkelse fra Blå Kors (2020) blant foreldre i Norge, rapporterer omtrent 50 % at de bekymrer seg over barnas dataspilling. Noen av bekymringene er tidsbruk knyttet til spillingen, bekymring for at barnet ikke er sosialt nok og frykt for at barnet skal bli avhengig av å spille.  

Samtidig svarer 50 % av foreldre i samme undersøkelse at de ikke er interessert i barnas dataspilling. Er det et paradoks?

En av fagpersonene vi treffer i dokumentaren er førsteamanuensis ved NTNU, Kristine Ask. Hun har forsket på spill og forholdet mellom samfunn og teknologi.

Kristine Ask har forsket på kjønnsforskjeller og dataspilling
Bekymring for tidsbruken i dataspill handler ofte om noe annet enn tid. Det er mer et verdispørsmål om hva som man mener er viktig i livet, forteller Kristine Ask.

I følge Ask stammer bekymring for dataspill at det er et fenomen mange foreldre ikke forstår, fordi mange ikke har interesse for det. Et annet aspekt hun trekker fram er hvordan barndommen ser annerledes ut nå enn for 30 år siden:

– Før i tiden var man ikke bekymret for om det var lærerikt for barna å være ute i gata og leke. Det at de nå er både hjemme og et annet sted samtidig, er et nytt fenomen som mange foreldre ikke kjenner igjen fra sin egen barndom. Det får barndom til å fremstå som noe annet, og kan være drivende for en bekymring, kommenterer Ask i serien.

Bidragsytere til serien

  • Takk til:

    KoRus Øst, Barnevakten, Medietilsynet, Akan, NTNU, Spillhuset i Bærum, Blå Kors Basecamp Løkka, Blå Kors klinikk Oslo sentrum, Leidar, Stiftelsen Dam.