Driften er sikret for SnakkOmPsyken.no

Stortingsrepresentant Jorunn Lossius (KrF) hadde den ære å overrekke to millioner kroner til leder for SnakkOmPsyken.no, Anette Gausdal (til venstre). Lossius tok seg av kakesprettingen også.

Det ble julekvelden på forskudd for Blå Kors Chat-senter da medlem av Stortingets familie- og kulturkomité, Jorunn Lossius (KrF), vel to uker før jul kunne overrekke en bevilgning på to millioner kroner.

– Dette sikrer driften for SnakkOmPsyken.no i 2021, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.

Chat-tjenesten SnakkOmPsyken er en nasjonal tjeneste i regi av Blå Kors. Den daglige driften er lagt til Blå Kors Chat-senter i Kristiansand. Tilbudet startet opp sent i 2019, og har siden hatt omtrent ett tusen henvendelser hver måned fra ungdom som sliter.

– Vi er avhengige av tilskudd. Uten denne bevilgningen ville vi måttet nedbemanne kraftig i 2021, forteller Gausdal.

Dette er SnakkOmPsyken.no

  • SnakkOmPsyken.no er en 100% anonym chatte-tjeneste
  • Åpningstider er søndag til torsdag hver uke, fra klokka 15-21
  • Flest henvendelser fra barn og unge mellom 9-19 år
  • SnakkOmPsyken.no startet opp 10. oktober 2019 på «Verdensdagen for psykisk helse», i regi av Blå Kors Kristiansand
  • Blå Kors Chat-senter har også en chatte-tjeneste for snakkOmMobbing.no

Behovene er ikke blitt mindre

– Er det noe vi politikere jobber mye med, så er det barn og unges psykiske helse, og opptrappingsplanen som kom på plass i fjor. Med pandemien som bakteppe, er ikke behovene som barn og unge har når det gjelder psykisk helse, blitt noe mindre, sier Jorunn Lossius.

Det var en svært glad Anette Gausdal som mandag ettermiddag tok imot Jorunn Lossius i lokalene til Blå Kors Chat-senter.

Vært spente på fremtiden

– Vi har vært veldig spente på hvordan fremtiden for SnakkOmPsyken.no ville bli. Vi hadde ikke midler til å fortsette driften slik det har vært frem til nå. Pengene fra Stiftelsen Dam og Folkehelseprosjektet i Agder, som har finansiert driften frem til nå, ville ikke vært nok til driften i 2021, forteller Gausdal.

– I forrige uke hadde vi klar en budsjett-enighet mellom fire partier på Stortinget. Av og til har vi mulighet til å gjøre noen omprioriteringer innen hver budsjettramme. Pengene som nå kommer, hentes fra tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge. Så får vi se hva vi kan klare å få til videre, fortalte Jorunn Lossius.

Anette Gausdal (til venstre) var glad for å kunne redegjøre om virksomheten ved Blå Kors Chat-senter i Kristiansand til stortingsrepresentant Jorunn Lossius.

Et av de mest anerkjente tilbudene

Lossius la til at hun har fått et svært godt inntrykk av det arbeidet som SnakkOmPsyken.no og Blå Kors Chat-senter gjør.

Anette Gausdal sa at SnakkOmPsyken.no er en tjeneste som er med på å forebygge psykisk helse for ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud. Der andre chat-tjenester og hjelpetelefoner i stort grad er bemannet med frivillige, er det kun fagutdannet personell som betjener chat-linjene hos SnakkOmPsyken.no.

10.000 henvendelser

– Vi har i dag åpent søndag til torsdag fra klokken 15 til 21. I løpet av de månedene vi har drevet, har vi tatt imot nesten 10.000 henvendelser. Vi klarer å besvare omkring 80 prosent av alle henvendelser, og kunne klart mer dersom vi hadde hatt midler til å bemanne opp ytterligere, kunne Gausdal fortelle Jorunn Lossius.

Blå Kors Chat Senter

– Vi er utrolig takknemlige for pengene vi har fått, og vi lover å gjøre vårt aller beste for å gi ungdommene som tar kontakt en best mulig tjeneste, la Gausdal til.

Blå Kors Chat-senter samarbeider med Alarmtelefonen, et tilbud til barn og unge som opplever omsorgssvikt, og de to aktørene henviser til hverandre når henvendelsene gjør det aktuelt.

Støtt Blå Kors' arbeid for barn og unge.

Også eldre ungdom sliter

Under pandemien handler mange av henvendelsene om psykisk helse. Unge forteller om mye håpløshet, og flere skriver at de ikke ønsker å leve lenger. Mange melder også at de sliter med de nære familierelasjonene, og opplever å bli mobbet, hetset eller ikke forstått av søsken og foreldre.

– Vi er i utgangspunktet en tjeneste for barn og unge i alderen 9-19 år, men har sett at flere unge i aldersgruppen 20-25 år også tar kontakt. Vi tror mange av disse er studenter som sliter, opplyste Anette Gausdal i gjennomgangen hun hadde for Jorunn Lossius.