Etterlyser raskere opptrapping av psykisk helsetilbud

Todelt bilde, Lasse Heimdal, Kirkens SOS. Mann med grått hår, briller og grå dressjakke, Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors, kvinne med blodnt hår og blå jakke etterlyser rask opptrapping psykisk helsetilbud
Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Lasse Heimdal, Kirkens SOS.
header

– Vi forventer at opptrappingen av tilskuddet til chat-tjenester og hjelpetelefoner starter allerede i 2024 for å dekke den økende etterspørselen. Dette er tjenester for barn, unge og voksne som har det vanskelig, og som bidrar til at de får rask hjelp uansett hvor de bor i landet, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Lasse Heimdal, Kirkens SOS.

Fredag 6. oktober legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett, og tirsdag 10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse. Samme dag skal også regjeringens forslag til opptrappingsplan for psykisk helse for 2023-2033 til høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Regjeringens opptrappingsplan viser til en satsing på 3 milliarder kroner med en særlig satsning på forebygging og lavterskeltiltak i starten av planperioden 2023-2033. Blå Kors ser hvordan chat-tjenester og hjelpetelefoner er til god hjelp for mennesker i vanskelige livssituasjoner, og at det bidrar til lik tilgang på tjenester i hele landet.

Et økende behov

I opptrappingsplanen for psykisk helse skriver regjeringen at de vil vurdere ytterligere styrking av hjelpetelefoner og chat-tjenester. De skriver også at en rekke undersøkelser viser en betydelig økning over tid i selvrapporterte psykiske plager blant både barn, unge, og unge voksne.

– Med dette som utgangspunkt håper vi at regjeringen viser samsvar mellom ord og handling med konkrete satsninger i det foreslåtte statsbudsjettet, sier Trine Stensen.  

– Vi forventer en opptrapping allerede fra 2024 slik at hjelpetelefoner og chattjenester i større grad kan dekke etterspørselen, forsetter Stensen.

Chat-tilbud for mobbing og psykisk helse

Blå Kors driver to nasjonale chat-tjenester for ungdom, SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Dette er helt anonyme tjenester der barn og ungdom kan chatte med trygge fagpersoner om mobbing, vanskelige tanker og vonde følelser.

SnakkOmMobbing er chat-tilbudet for de som er 9-19 år, og det er det første lavterskeltilbudet i Norge hvor alle som er berørt av mobbing kan henvende seg. SnakkOmPsyken retter seg mot unge i alderen 13-24 år.

Blå Kors chat-senter

Ønsker du å snakke anonymt med trygge fagpersoner om mobbing eller andre vansker?

– De siste årene har vi merket en enorm økning i henvendelser til begge disse tjenestene. I 2022 fikk SnakkOmMobbing over 7000 henvendelser, nesten en dobling fra året før. Og til sammen fikk de to tjenestene over 16 000 henvendelser i 2022, noe som gjør dette til et viktig lavterskeltilbud, fastslår Stensen.

–  Gjennom en opptrapping av tilskuddet kan Blå Kors ha åpent flere kvelder i uka og hjelpe flere, og vi får en forutsigbar drift i årene som kommer, sier hun.

Flere henvendelser enn vi klarer å besvare

Som Norges største krisetjeneste er vi i Kirkens SOS avhengige av forutsigbarhet sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Kirkens SOS besvarer hvert år 170 000 henvendelser. Men de får imidlertid langt flere henvendelser som de ikke klarer å ta unna. I tiden etter pandemien har trykket økt og behovene oppleves enda mer sammensatte enn tidligere:

Befolkningens psykiske helse er slik vi ser det svært utsatt. Mange eldre kontakter oss og sier de har mistet livslysten, flere unge sliter med spiseforstyrrelser, folk er urolig for dårlig økonomi og LHBTQ-befolkningen opplever hatkriminalitet og terror, sier Heimdal.

– Trykket er nå så stort at vi ser et behov for å ytterligere styrke tilbudet innenfor psykisk helse. Kompetansen i ulike hjelpetjenester må økes. Dette samtidig med at vi trapper opp samarbeidet mellom de organisasjonene som allerede arbeider tungt innenfor dette feltet, avslutter han.