– Jeg opplevde veldig mestringsfølelse

header
Sara er tidligere elev hos Blå Kors videregående skole Øvebrø. 

Kvinne med brune fletter, briller og oransje bluse smiler.
Sara, tidligere elev hos Blå Kors videregående skole Øvrebø

Ble sett og hørt for den hun var

På ungdomsskolen opplevde Sara ikke å passe inn, ikke å være god nok. Hun slet med selvskading og suicidale tanker. På Blå Kors videregående skole Øvrebø var det rom for å være annerledes, og hun opplevde å bli sett og hørt for den hun var. Dermed kom mestringsfølelsen. 

– Vi fikk jo et veldig godt forhold til hverandre, og skapte gode relasjoner der.
Jeg følte veldig tilhørighet.

Sara, tidligere elev ved Blå Kors videregående skole Øvrebø

Video: Slik opplevde Sara mestringsfølelse

Sara forteller om hvordan hun opplevde mestringsfølelse hos Blå Kors videregående skole Øvrebø

Tid til elevene 

Ingvill er sosial lærer hos Blå Kors videregående skole Øvrebø. Kvinne, mørkt oppsatt hår med blå skjorte smiler.
Ingvill, sosiallærer ved Blå Kors videregående skole Øvrebø

Ingvill er sosiallærer på Blå Kors videregående skole Øvrebø. Hun forteller om ungdommer som går fra å være skolevegrere til å komme på skolen hver dag. Ungdommer som kanskje ikke har venner, og som kjenner på ensomhet. På skolen opplever de å få tilhørighet til andre i klassen og utvikle vennskap. 

– Vi kjenner dem, og vi kjenner foreldrene. Vi kjenner dem de bor sammen med, vi vet hva de gjør på fritiden. Slik blir vi en veldig god los. En som peker på veien, og drar elevene dit de ønsker å komme. 

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!

Våre videregående skoler

Blå Kors har 6 videregående skoler for elever som har behov for ekstra tilrettelagt opplæring. Fokuset vårt ligger i trivsel, trygghet og tilhørighet for hver enkelt elev. Skolene er et supplement til den offentlige skolen.