Bekymret for sene dysleksidiagnoser – vil at flere skal gjøre som Øvrebø VGS

DYSLEKSIVENNLIG: Øvrebø videregående skole (VGS) er en av få dysleksivennlige skoler i Agder. Rektor Ole Arild Endresen og spesialpedagogleder Tone Hager Løvdal mener flere bør gjøre som dem for å sikre elevene best mulig skolegang.

Bare dette skoleåret har fire elever ved Øvrebø videregående skole fått diagnosen dysleksi. – Altfor sent, mener fylkespolitiker Rune Andre Frustøl (KrF) i Agder.

Kristelig Folkeparti er bekymret for at elever får dysleksi-diagnosen for sent. Agder er nemlig blant de dårligste fylkene i landet til å utrede skoleelever for dysleksi.

Denne uken tok derfor flere KrF-ere turen til dysleksivennlige Blå Kors Øvrebø videregående skole på Loland i Agder, for å lære mer om hvordan de jobber for å diagnostisere elevene sine for språk- og matematikkvansker.

Som én av 11 skoler i fylket fikk Øvrebø videregående skole nemlig sertifiseringstempelet «en dysleksivennlig skole» i 2020.

– Det er viktig for oss å arbeide for å strekke oss enda lengre for å kunne møte de utfordringer som våre elever strever med. På dette området har hele skolen jobbet sammen, for å styrke vår felles kompetanse for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, sier rektor Ole Arild Endresen.

Det er spesialpedagogleder Tone Hager Løvdal som diagnostiserer elevene ved skolen. Bare dette året har hun avdekket dysleksi hos fire elever, forteller hun.

– Det at en elev har hatt disse vanskene i 10 år før de blir diagnostisert, er altfor seint. For noen elever får det store konsekvenser. Dette kan resultere i for eksempel atferdsvansker, psykiske vansker, skolevegring for å nevne noe. Mange føler seg dummere enn de andre i klassen, sier hun.

Ønsker dysleksivennlige barnehager og skoler

Fylkespolitiker Rune Andre Frustøl (KrF) mener det er synd at elever opplever å bli diagnosert først på videregående.

– De skulle vært oppdaget mye tidligere, sier Frustøl til Vennesla tidende.

Krf-politikere sitter og hører på foredrag hos dysleksivennlige Blå Kors Øvrebø VGS
Flere KrF-politikere tok denne uken turen til dysleksivennlige Øvrebø VGS.

For å forhindre at elever får dysleksi-diagnosen for sent, ønsker derfor Agder KrF å programfeste at alle barnehager og skoler i landet skal bli en såkalt «dysleksivennlig skole».  

KrFs politiske utvalg på fylkestinget vedtok før jul å gjøre alle de offentlige skolene dysleksivennlige. Stortingskandidat Jørgen Kristiansen (KrF) har spilt inn forslaget til partiprogrammet, som skal vedtas på landsmøtet i mai.

I tillegg har han også gått i bresjen for at alle elever skal utredes tidlig ved mistanke om dysleksi, og tilby elever med ekstra utfordringer en voksenopplæring etter endt skolegang.

Spesialpedagogleder Løvdal mener det vil være smart å starte med lærerutdanningen som første ledd i arbeidet.

– Det er en fin tanke at alle skoler og barnehager skal blir dysleksivennlige, men kanskje ikke så enkelt å få til i praksis. Det som er utrolig viktig er at det er god kompetanse og gode kartleggingsrutiner på disse vanskene, rund om på skolene og i barnehagene. Lærerutdanningen er et sted å begynne, sier hun.