Nye tall om norske alkoholvaner: Unge påvirkes mest

header

Unge mellom 18 og 29 år føler økende press om å drikke alkohol i sosiale sammenhenger. Dette viser nye tall fra en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Blå Kors.  

Illustrasjon med 9 mørkeblå menneske-symboler og 1 lyse-blå viser at 9 av 10 sier det er forventet at man drikker alkohol på fest og i sosiale settinger. Kilde Ipsos på vegne av Blå Kors

Hele 90% av de spurte opplever at det er forventet at de drikker alkohol. Nesten halvparten synes også det er ubehagelig å takke nei til alkohol i sosiale sammenhenger.  

Dette indikerer at det eksisterer et sterkt sosialt stigma rundt det å ikke drikke, noe som kan føre til at mange unge føler seg presset til å konsumere alkohol, på tross av personlige preferanser eller helsemessige årsaker.

Drikker for å slippe å forsvare seg

Studien viser også at en økende andel unge rapporterer å ha drukket alkohol for å unngå å forklare hvorfor de ikke vil drikke. Hele 1 av 3 oppgir at de har drukket alkohol for å slippe unna ubehagelige spørsmål eller kommentarer. Det er en økning på 3% siden forrige undersøkelse i 2021.

Illustrasjon sirkelgraf viser at 57% er enige i at det er mer sosialt akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol. Kilde Ipsos på vegne av Blå Kors

I tillegg oppgir 57% av deltakerne at det er mer sosialt akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol. Dette er en økning på 4%, fra en lignende undersøkelse gjort i 2021.

Etterspør mer åpenhet rundt alkoholkulturen vår

–  Tallene indikerer at samfunnets oppfatning rundt alkoholkultur og sosiale normer fortsetter å påvirke unges atferd og holdninger. Dette kan gi skadelige konsekvenser for deres fysiske og mentale helse, sier Hanne Backe-Hansen, rådgiver i Blå Kors. Hun uttrykker bekymring over funnene og oppfordrer til en bredere samfunnsdebatt om alkoholkultur og sosialt press.

Blond kvinne i halvfigur, med blå bluse og blå bakgrunn

Hanne Backe-Hansen

Blå Kors rådgiver forebygging

–  Undersøkelsen viser at vi bør fokusere på å skape et mer inkluderende og aksepterende sosialt miljø, hvor individuelle valg og preferanser respekteres uten behov for forklaring eller forsvar.

Vi ønsker at vi som står rundt, blant annet foreldre og utdanningsinstitusjoner, i enda større grad er med på å fremme en sunn og trygg sosial atmosfære, hvor individuelle valg respekteres, og hvor det er like akseptabelt å avstå fra alkohol som å nyte det i moderate mengder.

Nå som skolestart er rundt hjørnet, med fadderuker som skal bidra til å skape et godt studentmiljø, må vi sørge for at de som velger å takke nei til alkohol ikke vil oppleve å bli stående utenfor fellesskapet.

Hovedtall fra undersøkelsen

  • 90 % av unge mellom 18-29 opplever at det er forventet at man drikker alkohol på fest og andre sosiale sammenhenger.
  • Nesten halvparten synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol.
  • Økende andel som sier de har drukket alkohol for å slippe å forsvare seg (1 av 3)
  • 57 % er enige i at det er mer sosialt akseptert å være beruset enn å takke nei til alkohol. (Mot 53% i 2021)
  • 55 % er enige i at de som ikke drikker alkohol oftere utelates fra sosiale sammenhenger.

Tallene er basert på en ny befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos, på oppdrag fra Blå Kors, 2023.

Merk: Tallene vi kommenterer representerer respondenter i alderen 18-29 år.

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!