Pausen fra mobbingen er over

Sommerferien er over, og mange barn og unge er tilbake til en hverdag med mobbing. Chat-tjenestene til Blå Kors opplever en økende pågang, og kan melde om dramatiske temaer i samtalene.

«Tenker at jeg bare burde dø, at det ikke går an å få det bedre, at jeg bare er i veien uansett. Og jeg føler at alt bare er helt håpløst og meningsløst».

«Hei, jeg blir mobbet – orker ikke mer».

De unge som kontakter Chat-tjenestene til Blå Kors forteller om en hverdag preget av pågående mobbing. De melder om mobbing som startet tidlig i barneskolen, og aldri fikk hjelpen de trengte for å komme seg ut av det.

En ungdom beskriver det slik: «Alt er bare så vanskelig. Har blitt mobbet hele ungdomsskolen og møter fortsatt mobberen daglig. Syns det er verst nå i ettertid. Det har bare blitt verre og verre. Selvbilde, humør, ting jeg pleide å like og jeg griner ganske ofte».

Blir tatt på alvor – men får ikke hjelp

I 2019 oppga 55 % av de unge som tok kontakt med chat-tjenestene at de opplevde å bli tatt på alvor etter å ha fortalt en voksen om mobbingen. Likevel sa 47 % av dem nei når vi spurte om de fikk hjelp etter å ha snakket med en voksen.

«Jeg har snakket med en lærer, men mobbingen fortsetter».

Anonym

Positiv trend

Flere unge forteller at de snakker med voksne om mobbing. Dette ser ut til å være en positiv trend. Grunnen til dette kan være at skolene er blitt flinkere til å informere om viktigheten av å si ifra, flinkere til å skape tillit hos elevene sine og at de har hatt økt fokus for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Likevel er det stor grunn til bekymring. De som sier ifra opplever at situasjonen ikke endrer seg og får den hjelpen som de behøver. Nesten halvparten av barn og unge som tok kontakt med SnakkOmMobbing.no sier at det ikke hjalp å snakke med en voksen. 

Blå Kors Chat-senter har tjenestene SnakkOmPsyken.no og SnakkOmMobbing.no, der tusenvis av barn og unge chatter om ting som er vanskelige. Blå Kors Chat-senter er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer du i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Alvorlige konsekvenser

Når de voksne ikke tar ansvar opplever mange unge å ikke føle seg viktige nok etter å ha fortalt om mobbingen.

– Når en vet sammenhengen mellom hva mobbing gjør med selvfølelsen, kan vi da kreve og forvente at unge står opp for seg selv? Skal de ta kampen alene?

– Vi har ukentlig chat-samtaler med ungdom som tenker at livet ikke er verdt å leve på grunn av mobbing. I Blå Kors sier vi at «En oppvekst varer livet ut», og erfarer at det er en sammenheng mellom mobbing i ung alder, og rusavhengighet og psykiske utfordringer som voksen, forteller Anette Gausdal, leder for Blå Kors Chat-senter.

Har du eller noen du kjenner behov for å chatte med noen helt anonymt?