Mange barn og unge mobbes hjemme

Jente som sitter hjemme og er lei seg. Hun lener seg inntil en vegg.
Illustrasjonsbilde

Flere av dem som blir mobbet, blir faktisk mobbet av egne familiemedlemmer. Den skjulte mobbingen har økt, viser tallene fra Blå Kors Chat-senter for 2019.

Stadig flere barn og unge som mobbes tar kontakt med SnakkOmMobbing.no. I 2018 var det 5.500 barn og unge som tok kontakt. I 2019 var det nesten 7.500, en økning på 24 prosent.

Utviklingen viser også at flere av de unge som tar kontakt med Blå Kors Chat-senter, forteller at de har tatt kontakt med en voksen og fortalt om mobbing.

400 barn blir mobbet hjemme

– 12 prosent av dem som forteller oss at de blir mobbet, blir mobbet hjemme av egen familie, enten av egne foreldre eller søsken, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder i Blå Kors Chat-senter, som tilbyr chattjenestene SnakkOmMobbing.no, SnakkOmPsyken.no og Ungprat.no.

Det var nesten 400 barn som tok kontakt med SnakkOmMobbing.no i 2019, og kunne fortelle at de ble mobbet hjemme.

– Det er svært overraskende for oss at andelen barn og unge som mobbes hjemme er så høyt. Det er viktig å informere om dette, slik at foreldre og søsken kan bli bevisste på situasjonen, mener Gausdal.

Anette Gausdal, virksomhetsleder i SnakkOmMobbing.no, er overrasket over de høye tallene.

De som forteller om dette, føler at de står utenfor i sin egen familie. De forteller om trakassering, blir kalt stygge ting, blir slått og sparket av egne søsken, og føler seg oversett og latterliggjort.

Flere sier i fra, men får ikke hjelp

Andelen barn og unge som tok kontakt med en voksen for å få hjelp med mobbing, økte til 65 prosent i 2019.

– Det er gledelig at flere barn og unge som mobbes sier ifra til en voksen. Likevel, det er dessverre ikke alle som opplever at de får den hjelpen de har behov for. Hele 47 prosent svarer nei om mobbingen tok slutt da de kontaktet en voksen, forteller Gausdal.

26 prosent forteller at det hjalp delvis, og 23 prosent svarer at det faktisk hjalp å si ifra.

– Tallene viser også at 70 prosent av all mobbing som barn og unge utsettes for skjer i skolen. Tallene bør være en god motivasjon for skolene om å finne tiltak som faktisk virker, for de som tar kontakt og forteller at de blir utsatt for mobbing, utdyper hun.

Blå Kors Chat-senter tilbyr chattjenestene:

Den skjulte mobbingen øker

Den skjulte mobbingen kan handle om det som skjer i digitale plattformer, som kan være vanskelig for voksne å oppdage.

– Det handler om kritikk, utestenging og hets, forteller Gausdal.

I 2018 var andelen 15 prosent, som kunne fortelle om skjult mobbing. I 2019 hadde tallene økt til 38 prosent.

– Det er bekymringsfullt at den skjulte mobbingen øker, fordi den er vanskelig for voksne å oppdage.

Opplever du å bli mobbet, på skolen, hjemme eller andre steder? Fortell oss hvordan du har det.