Kraftige grep om alkoholkulturen på arbeidsplassen

Damen med lyst hår
Marthine Bodd Five, leder for Customer Service Delivery i Danske Bank.

– Det rår store forventninger knyttet til hva en fest eller et julebord skal innebære. Når fokuset blir så stort på alkohol at man glemmer at poenget er å kose seg, bør man ta grep.

Det kan være et stort fokus på alkoholkonsum i næringslivet, særlig knyttet til aktiviteter som skjer i regi av arbeidsgiver.

– Forretningsmiddager, forretningsreiser og julebord er nok tre sentrale arenaer der mange arbeidsgivere tilbyr alkohol til sine ansatte, og menneskene de møter. Det kan skape en forventning om at alle skal drikke.

Det sier Marthine Bodd Five, leder for Customer Service Delivery i Danske Bank.

Viktig å ta tak i varsler så fort de kommer

I Danske Bank har det vært på agendaen, i de ulike teamene, å ha et bevisst forhold til egen adferd i sosiale lag.

– Vi har tydelige forventningsavklaringer før eventer og julebord, der vi snakker konkret om alkoholbruk. Vi oppfordrer for eksempel hvert team til å unngå å ha vorspiel på jobben før julebordet. På den måten blir ikke folk så beruset før de ankommer festen, noe som kan bedre situasjonen.

Juletre og mennesker som snakker

– Banken kommuniserer også tydelig at på et hvert arrangement man deltar på i kraft av å være ansatt i banken, er det forventninger til at man opptrer på en ordentlig måte – selv om det ikke holdes i arbeidstiden og selv om det er frivillig å delta.

Hun er tydelig på at det er ledelsen sitt ansvar å ta grep når ansatte forteller om ubehagelig oppførsel.

– Det skal være trygt og gøy å feire sammen, og å være sammen med kollegaer i lystig lag. Jeg synes alkoholen tar vekk fokuset fra det som faktisk er viktig. Vi møtes for å bli bedre kjent og få gode minner sammen med de man bruker mye av tiden sin med, sier hun.

To sider av samme sak

Five legger til at problemer med alkohol i forbindelse med jobben er et tosidig problem.

– Finansbransjen er hard og preget av mye stress og press til å prestere. Det er viktig å være oppmerksom på at rus kan bli et middel for å håndtere en krevende arbeidshverdag.

– I tillegg har bransjen profesjonelle arrangementer der alkohol blir tilbudt. En del av medarbeiderne deltar som en del av sine arbeidsoppgaver, forteller hun.

Viktig med åpenhet

Five sier at det er viktig å ha åpenhet rundt disse temaene:

– Når vi snakker om hvordan vi ønsker at kulturen på arbeidsplassen vår skal være, er det ikke bare de som opplever trakassering som hører på. De som drikker for mye vet ofte godt selv at de gjør dette. Når det blir tatt opp og avmystifisert i plenum tror jeg mange ser på dette som en påminner – og forhåpentligvis reflekterer over eget bruk.

En gjeng som skåler

– Det er lav terskel for både å oppsøke og få hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Dersom man sliter med eksempelvis alkohol er dette noe som tas på største alvor.

Hun håper at med mer åpenhet kan man bryte stigma på begge kanter.

– Det er ikke uvanlig å slite, og derfor er det så viktig at det snakkes høyt om alkohol og rus fra arbeidsgivers side. På den måten kan det føles tryggere å oppsøke bedriftshelsetjenesten, uten å være redd for negative sosiale sanksjoner.

Det er ikke uvanlig å slite og derfor er det så viktig at det snakkes høyt om alkohol og rus fra arbeidsgivers side.

Marthine Bodd Five

Five oppfordrer alle bedrifter til å ta en ekstra runde hos sine ansatte hva gjelder alkoholbruk.

– Jeg tror og håper at etter store hendelser som MeToo-bølgen har arbeidsgivere forstått ansvaret de sitter på overfor sine ansatte. Det er arbeidsgivers ansvar at ansatte er komfortable på jobb, og det er viktig å huske på at et julebord er også jobb, selv om det er etter arbeidstid, avslutter hun.