Støtte til din hjertesak

«La ditt hjerte banke videre for din hjertesak» er et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. Blå Kors står sammen med 36 andre ideelle organisasjoner bak samarbeidet om informasjonskampanjen «Det gode testament». I kampanjen fortelles det om muligheten som ligger i å tilgodese et formål gjennom et testament.

En testamentarisk gave til en organisasjon kan videreføre et livslangt engasjement, og være et uttrykk for en siste vilje. I tillegg kan det bety et vendepunkt for noen som trenger det.

En av initiativtakerne til kampanjen med de 35 ideelle organisasjonene er Blå Kors’ fundraisingssjef Anne Kjersti Kværner. Hun kommenterer dette slik:

– Blå Kors jobber for å støtte enkeltmennesker og familier preget av ringvirkningene av alkohol og rus. Vi jobber forebyggende, behandlende og med oppfølgingsarbeid. Vi vet at vi har engasjerte støttespillere med et hjerte for sårbare barn, unge og voksne, og vil derfor blant annet opplyse om muligheten til å gi en testamentarisk gave til Blå Kors. For alle frivillige organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd og bidrar til å styrke vårt arbeid i Norge, sier Anne Kjersti Kværner.

Har du spørsmål, så kontakt med Anne Kjersti Kværner, tlf 908 44 581 ved Blå Kors hovedkontor eller send en e-mail til giver@blakors.no