–Utsatte barn, unge og deres familier må fortsatt prioriteres

Trine Stensen, Generalsekretær i Blå Kors forann Stortinget for å kommentere statsbudsjettet. Hun står i en blå jakke med logoen til Blå Kors på. Hun er a
Trine Stensen, Generalsekretær i Blå Kors.

Statsbudsjettet: – En av våre store bekymringer er barn og unge som bor i de 150 000 husholdningene som er mest økonomisk utsatt. Lavere barnehagepris er et viktig grep, og vi ser også en økning i tilskuddet til inkludering av barn og unge, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

– Samtidig kommer forslag til nye tiltak om en drøy uke fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barn i fattige familier. Vi håper at forslagene fra ekspertgruppen tas høyde for når Stortinget skal behandle statsbudsjettet, slik at disse kan starte opp allerede neste år, fortsetter hun.

Rus og psykisk helse  

Vi er fornøyde med at rus og psykisk helse skal være prioriterte satsinger i 2024. Samtidig også spente på nye satsinger som kommer neste år når regjeringen legger frem forslag til forebyggings- og behandlingsreformen.

Det ser også ut til å være en forsiktig satsing på tilskudd innen forebygging og lavterskeltilbud. Det er satt av 25 millioner kroner til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold. Dette inkluderer chat- og hjelpetelefoner, og dette er en etterlyst økning vi er glade for at blir ivaretatt.

Å gi mer penger til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner mener vi er en viktig satsing i tiden vi er inne i nå.

Høy arbeidsgiveravgift tar penger fra rusbehandling

Vi ser at det er gjort viktige prioriteringer i statsbudsjettet, men er bekymret for at den midlertidige økte arbeidsgiveravgiften ikke er fjernet. Dermed bruker vi penger på økt arbeidsgiveravgift i stedet for på å behandle mennesker med rusavhengighet. Det mener vi er uheldig.

Vi vil be Stortinget om at avgiften dekkes for ideelle behandlingsinstitusjoner innen rusfeltet, slik de ideelle og offentlige sykehusene får den dekket.

Vi vil sette oss grundig inn i forslaget til statsbudsjett i dagene som kommer, og melde våre innspill i høringer på Stortinget som nå skal behandle statsbudsjettet.

Blå Kors mener

Vil du vite mer om våre høringsinnspill, politiske uttalelser og plattformer?

header