Rettferdighet

7 spørsmål

om kristen tro og rettferdighet

Tips

  • Bytt på å lese kortene høyt
  • La alle få snakke og vis respekt
  • Du må ikke svare hvis du ikke vil
  • Målet er ikke å bli raskt ferdig med kortene, men å få en god samtale
Avslutt samtale

Challenge: Gi ett eksempel på en person som er opptatt av rettferdighet. Det kan være en venn, en kjendis, en i familien din. Forklar.

Emil har lært om klimaendringer og vil gjøre noe, men han vet ikke om han orker å engasjere seg. Hva ville du sagt til han?  

Maya er 15 år og jobber på en klesfabrikk i Bangladesh. Hun tjener så lite at hun ofte legger seg sulten. Hvordan tror du det føles?

Eirik sitt lag tapte nettopp en viktig fotballkamp fordi dommeren dømte urettferdig. Hva tror du han kjenner i kroppen nå?

I mange religioner og livssyn er nestekjærlighet viktig. Hva kan være grunnen til det, tror du?

Luka er konfirmant og skal gå med bøsse for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp. Hvorfor er dette en del av konfirmantåret, tror du?

Martin Luther King Jr. var prest og kjempet for at svarte og hvite skulle ha like rettigheter. Hvordan kan tro bidra til at man engasjerer seg?

Avslutt samtale

Se mer

Snakkekort hjelper deg å få engasjerende og ærlige samtaler om viktige tema.

Tips og ressurser

Les mer om hvordan bruke kortene og få gode samtaler.

Snakkekort for konfirmanter er et samarbeidsprosjekt mellom IKO og Blå Kors.

Skriv ut kortene her

Vil du helst ha snakkekortene i papir? Print ut og klipp opp: Rettferdighet. Trøbbel med utskriften? Se printer-veiledning.

Dele siden med flere?

Vis QR-koden eller del denne lenken: blakors.no/snakk/rettferdighet-konfirmanter