Materiell om russetiden

Her har vi samlet ressurser for å snakke om tiden før og under russefeiring. Bruk dette for å snakke om rusmidler, grenser og utenforskap med ungdom og foresatte på ungdomsskole og videregående.

Snakkekort

Kortene kan brukes på nett og papir, tilpass din målgruppe. Kortene kan brukes hjemme mellom foresatte og ungdommer, på skolen, foreldremøte, eller andre temasamlinger.

Ønsker du en tryggere og mer inkluderende russetid?

Slik kan du bruke disse ressursene!

🎓Snakkekort om russetiden tar for seg tema som inkludering, drikkepress, rusmidler og økonomi. Disse er laget for 1.-3. trinn på VGS, og kan for eksempel brukes i miljøarbeid eller som en del av folkehelse og livsmestringsfaget.

💬 Snakkekort for ungdomsforeldre tar opp vanlige dilemma om rus, relasjoner og grensesetting. Dette er en samtalestarter for foresatte både i ungdomsskolen og videregående skole, og kan brukes sammen med foreldremøteopplegget om alkohol og rus.

Quiz

Film

Råd til deg som foresatt (1,5 min) fra Buskerud Fylkeskommune – gode råd om hva du som foresatt bør vite og tenke gjennom.

Hvordan påvirker russetiden livet på videregående? (2,5 min) fra Osloskolen – se hva elevene selv forteller.

Avgangsruss deler sine opplevelser (5 min) fra Buskerud Fylkeskommune – skuespillere gjenforteller ekte historier om skyggesidene ved russetiden.

Film (1 min) om å la andre velge selv

Undervisningsopplegg

Foreldremøte


Lær mer

Gratis chat- og samtaletilbud

Se flere av våre tjenester og tilbud til barn, ungdom og familier.

Vil du følge med på arbeidet til Blå Kors?

I vårt nyhetsbrev får du et dypere innblikk i arbeidet Blå Kors gjør, og temaer vi er opptatt av.