Pårørende

Rus og avhengighet påvirker relasjoner og nettverk. På Slemdal samarbeider vi med pårørende dersom pasienten gir tillatelse til det og pårørende ønsker det.

Pårørende kan supplere erfaringer, fange opp endringer, synliggjøre ressurser, bistå med å sette mål, finne egne tiltak og medvirke til at planer og metoder blir korrigert.