Sommer

Jeg ville aldri kunne gitt barna mine disse opplevelsene; det å ha råd til ferie kan vi bare drømme om. Ikke bare får vi minner for livet, men også støtte og veiledning når vi trenger det.

Sitat fra en mamma hos Blå Kors barnas stasjon

Blå Kors har ferietilbud gjennom hele året for familier som har lavinntekt, psykiske utfordringer og/eller rusavhengighet tett på livet.

På turene oppstår vennskap og verdifulle erfaringer. Opplevelsene gjør familien litt mer styrket til å møte utfordringene som venter når de kommer hjem.

Takk for at du vil støtte tiltakene!

Du kan støtte på flere måter:

  • VIPPS valgfritt beløp til 13130, merk med kode «ferie»
  • Sett inn gave på bankkonto 3201 52 74165

Dette bidrar din gave til:

Barnefamilier med ulike utfordringer får dratt på ferie

Å kunne senke skuldrene i en ellers krevende hverdag, betyr mye for store og små. Det styrker hele familien å dele gode opplevelser sammen. Å oppleve ferie på lik linje med andre, har også en viktig inkluderende funksjon. Illustrasjonsfoto.

Tilbud og aktiviteter for sårbare barn og familier i hverdager, helger og ferier

Flere av Blå Kors sine tiltak, har ferier som en del av sitt tilbud. Ferietilbudene kan også være viktige treningsarenaer for familier som har behov for støtte. I tillegg til ansatte, er tidgivere ofte en del av feriene, og bidrar til trygge og gode opplevelser. Illustrasjonsfoto.

Familier får støtte og hjelp til å endre sin livssituasjon til det bedre

En ferie endrer ikke alt, men kan være et viktig bidrag til endring. Å gjennomføre en tur sammen, som ellers ville vært umulig, betyr mye. Å oppleve «at det går bra», er verdifull erfaring. Å vite at det finnes hjelp, gir en trygghet videre i livet. Illustrasjonsfoto.

Jeg har sosial angst, så det å være sammen med andre på ferietur er en utfordring for meg. Jeg vil ikke at mine begrensninger sosialt skal ødelegge for at barna mine får venner, og jeg blir kjent med flere småbarnsfamilier.

Sitat fra en mamma hos Blå Kors barnas stasjon