Sommeraksjon for barn og unge

Slik oppretter din menighet en digital innsamling på Facebook

Liten jente med langt hår inntil en hvit vegg
Illustrasjonsbilde: Marcel Lelienhof

For at menigheter skal kunne opprette en innsamlingsaksjon på Facebook må dere benytte en privat profil og skrive i tittelen at dette er menighetens aksjon knyttet opp til Blå Kors sin sommeraksjon. Facebook tillater kun at sider registrert som ideelle organisasjoner oppretter aksjoner.

1. Åpne facebook.com og gå inn i menyen til venstre under overskriften «Utforsk«. Trykk på Innsamlingsaksjoner.

2. Trykk på knappen «Velg ideell organisasjon», skriv inn Blå Kors og velg organisasjonen fra listen som kommer opp.

3. I neste steg setter dere inn hvor mye penger vil menigheten ønsker å samle inn (ikke sett dette høyere enn kr. 5 000), og når innsamlingsaksjonen avsluttes. Se eksempel under.

4. Skriv nå inn hva innsamlingsaksjonen heter, eksempelvis Nordstrand menighet sin innsamlingsaksjon for Blå Kors. Så legger dere inn en tekst om hvorfor dere samler inn penger til dette arbeidet. Forslag på tekst finner du her:

2 til 3 barn i hver klasse vokser opp i en familie der rus og avhengighet preger barndommen. I sommerferien blir frykten og usikkerheten forsterket. Blå Kors jobber hver dag for å gi støtte, trygghet og håp til barn, unge og familier som har det tøft. Vi i vår menighet kan bidra til viktig hjelp og støtte for de som har det spesielt vanskelig i sommer. Tusen takk for gaven!

5. Trykk «Neste». Du blir nå bedt om å velge bilde. Benytt gjerne bildet under. Trykk «create» og innsamlingen er i gang!

Liten jente med langt hår inntil en hvit vegg

6. Gå til din profil og se innsamlingen. Del denne på menighetens Facebook-side.

Innbetaling av gave til Blå Kors

Når aksjonen er over, sett over innsamlet beløp (som ikke går automatisk til på Blå Kors konto) på gavekonto 3201 52 74165.

Merk med menighetens navn og Sommeraksjon 2020.

PS: Det er også mulighet å gi en gave via VIPPS på 13130 (valgfritt beløp)

Takk for deres bidrag!

Lær mer om hvordan Blå Kors støtter menighetenes diakonale og forebyggende arbeid