Vilkår og retningslinjer for inngåelse av faste avtaler

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiveravtaler.

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall her. På våre nettsider kan du lese mer om hvordan vi bruker midlene.

Betaling

Faste givere:

Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette gjelder per SMS og AvtaleGiro. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Oppsigelse av faste avtaler: 

Send e-post til giver@blakors.no ring oss på tlf: 22 03 27 40 hverdager mellom kl. 09-15. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro og papirgiro. Mailen bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen.

Ved fastgiverforhold er pr. i dag på kr 200 pr. mnd. På SMS kan dette avsluttes ved å sende kodeord «STOPP BK VENN» til 2210 eller kodeord «STOPP BK JUL».

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angre

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både SMS, Vipps og AvtaleGiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner Blå Kors for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.