En støtte til vårt arbeid går til:

Sårbare familier

Blå Kors Barnas Stasjon er for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-14 år. Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og en rekke aktiviteter. Alle deltakerne får et tilpasset opplegg etter familiens behov og situasjon.

Blå Kors har også andre virksomheter som jobber med å styrke familiene som har hatt store utfordringer tett på livet. Din gave bidrar til å styrke dette arbeidet.

Barn og unge i Norge som vokser opp i hjem med rus

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på skype.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet. Din gave er med på å styrke dette arbeidet.

Tilbud og aktiviteter inn mot ferier, helger og høytider

For familier som sliter er helger, ferier og høytid spesielt utfordrende. Blå Kors Ferier legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Feriene gir mulighet for avslapping og fine aktiviteter for familiene, samt opplevelse av mestring og mening. Din støtte er med å styrke dette tilbudet.