Din gave går til:

Tre barn på en brygge som leker når de er på ferie med Blå Kors

Tilbud i ferie og høytider for barn og familier

For familier som sliter er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors Ferier og andre av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Blå Kors arrangerer også hvert år minJul i de største norske byene som gir en varm, trygg, og innholdsrik julaften hvor fellesskapet er i fokus.

Barn og unge som vokser opp i hjem med rus

Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Blå Kors Kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet.

Nasjonal chat-tjeneste med trygge fagpersoner

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tjeneste for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.

Tidlig innsats hos sårbare familier

Blå Kors har flere virksomheter som jobber med å styrke familier som har hatt store utfordringer tett på livet.

En av disse er Blå Kors Barnas Stasjon for familier i vanskelige livssituasjoner, med minst ett barn i alderen 0-12 år. Tilbudet, som er gratis, gir trygghet og omsorg til barn og voksne i form av faglig veiledning, fellesskap og aktiviteter.