Din gave går til:

Familie som leker ved stranda en sommer

Trygge ferier og høytider for barn og familiene deres

For familier som sliter, er helger, ferier og høytider spesielt utfordrende. Blå Kors ferier og andre av våre virksomheter legger til rette for at barn og ungdom skal få gode opplevelser sammen med sine foreldre i trygge rammer.

Når familien kan gjøre noe fint sammen i trygge rammer, styrker det samspillet og tilknytningen. Opplevelsene og de nye erfaringene gjør familien litt sterkere til å møte utfordringene når de kommer hjem igjen.

Fire barn og en voksen lager mat på kjøkkenet hos Barnas Stasjon.

Støtte og hjelp til utsatte familier

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt. Men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Mange foreldre selv kan ha hatt en vanskelig oppvekst med rus, fattigdom eller psykiske utfordringer.

Gjennom Blå Kors barnas stasjon får foreldre opplæring og råd til å takle foreldrerollen bedre. Vi gir helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 14 år. Tilbudet er gratis der hele familien får veiledning, måltider, aktiviteter og kurs.

Ungdommer som sitter  i gruppe og får veiledning

Støtte og veiledning til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Blå Kors kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til ungdom og unge voksne som har vokst opp med foreldre med alkohol eller andre rusproblemer. Blå Kors kompasset tilbyr også veiledning og støtte på nett.

I tillegg har Blå Kors andre behandlingstilbud som jobber med unge mennesker som indirekte eller direkte er berørt av avhengighet.

Dame som sitter foran en PC skjerm og chatter med en ungdom

Nasjonal chat-tjeneste med trygge fagpersoner

SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no er nasjonale chat-tjenester for barn og unge mellom 9-19 år. Her kommer unge i direkte kontakt med en fagperson, helt gratis og helt anonymt.

Denne tjenesten er online alle hverdager fra 09:00 – 21:00, og er svært viktig tjeneste for mange unge opplever store utfordringer i en hverdag.

Andre måter du kan gi din støtte på:

  • VIPPS valgfritt beløp til 13130
  • Sett i en gave på konto 3201 52 74165