Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg og Fredrikstad

illustrasjonsbilde arbeid og inkludering sarpsborg og fredrikstad

Blå Kors arbeid og inkludering, Sarpsborg og Fredrikstad er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV.

Arbeid og inkludering jobber målrettet med kartlegging og vurdering av arbeidsevne, opplæring, arbeidstrening og formidling til jobb/utdanning. Arbeid og inkludering fokuserer på brukermedvirkning og selvbestemmelse, og jobber med muligheter fremfor begrensninger.

Her tiltales alle som jobbsøker. I samarbeid med den enkelte opparbeides kunnskap om egne muligheter, ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.