Arbeid og inkludering

Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere deltar i arbeidslivet. Hos oss får den enkelte deltaker tett oppfølging og veiledning med mål om å få en jobb og ikke minst beholde jobben.

Våre tilbud