Der det er hjerterom, er det husrom

«Hjerterom» er et lavterskeltilbud og en møteplass for mennesker, som trenger hjelp til å mestre hverdagen.

Foreningen «Hjerterom» ble etablert i 2016 med flere menigheter, og Betania Alta som stiftere og støttespillere. I 2020 ble «Hjerterom» en forening i Blå Kors Norge.

Vi har utviklet et godt samarbeid mellom myndigheter og andre aktører, som arbeider mot tilsvarende målgrupper, «Hjerterom» anbefales som en god møteplass og et godt dagtilbud. 

Vårt mål er at våre gjester som sliter med rusavhengighet skal bli motivert til å ta tak i problemet og søke hjelp. De som har vært til avrusning ønsker vi å støtte og hjelpe til en vedvarende rusfri livsstil.

Vi tilbyr:

  • Omsorg.
  • Samtaler.
  • Oppfølging av ulike behov gjestene måtte ha.
  • Ulike aktiviteter for å finne mestring og mening.
  • Jobbtrening gjennom å hjelpe til hos «Hjerterom».

Åpningstider: Mandag til fredag fra kl. 11.00 – 15.00.