Blå Kors Kulåssenteret

Kulåssenteret ble etablert i 1981, og eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr boliger både for midlertidig innlosjering og for lengre botid. Vi disponerer tre ulike boenheter med ulikt formål. Målgruppa er mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

Kulåssenteret har totalt 40 boenheter. Vi har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum og disponerer eiendommene Kulåsgt 40, Kulåsgt 44 og Enggt 43 til formålet.