Samtaler med ungdom

Sunt og sant er et samtaleopplegg for ungdom/ konfirmanter om rus og om seksualitet. Det har fokus på etisk refleksjon gjennom kortfilmer, gruppesamtaler og praktiske øvelser.

Prosjektet Sunt og Sant er utviklet i et samarbeid mellom Blå Kors Norge og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Her ligger fire ulike opplegg som skaper refleksjon om grenser, alkohol, seksualitet, og bygger evne til å stå for egne meninger og motstå gruppepress.

“Dere skal ikke godta alt det jeg sier bare fordi jeg er voksen – vær gjerne uenig med meg! Jeg kan ikke vite hvordan det er å være deg. Vis respekt for de andre og deres meninger. “

– Fra innledningen til opplegget
Se hele opplegget:

VENNER & VALG

Korte filmsnutter, interaktive øvelser og spørsmål til samtale er noe av det du finner på nettstedet.

Om å våge å være seg selv og stå for egne meninger. Se hele opplegget.

IDOLER & IDEALER

Om å bli påvirket av andre og mediepåvirkning. Se hele opplegget.

FEST & FØLELSER

Om den gode seksualiteten og respekt for grenser. Se hele opplegget.

MAKT & MYTER

Om fakta og forestillinger knyttet til å drikke alkohol. Se hele opplegget.

Senest oppdatert: 17. januar 2020

Var dette nyttig?