Slik hjelper du barn å motstå gruppepress

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du en kort film (ca 2,5 min) og 5 samtaleopplegg om aktuelle tema som tas opp i filmen.

  Målet er å gi barn økt evne til å ta gode valg, motstå gruppepress, og snakke med trygge voksne når de har det vanskelig. Dette kan igjen bidra til å forebygge tidlig rusdebut og seksuelt grenseoverskridende adferd.

 • Hvem er materiellet for?

  Opplegget er laget for barn i alderen 9-13 år. Det kan også brukes med foreldre.

 • Slik bruker du materiellet

  Forberedelse:

  • Se gjennom filmen «Velg Selv»
  • Velg hvilke av de 5 samtaleoppleggene som er mest aktuelle for din gruppe. Du kan kombinere flere tema i en samling, eller fordele temaene ut over flere samlinger.

  Gjennomføring:

  • Fortell kort om hva dere skal gjøre.
  • Vis filmen
  • Bryt gjerne opp i mindre grupper på ca 4-6 personer. Dersom du bruker opplegget med en gruppe med stort aldersspenn, bryt opp i grupper etter alder.
  • Gjennomfør samtaleopplegget
  • Hvis mulig, ha en rolig aktivitet i etterkant, som for eksempel et måltid, legobygging, fargelegging, eller lignende. Dette kan gi et rom for å snakke videre om temaet.

Film om å ta egne valg (2,5 min)

I overgangen fra barndom til tenårene, rundt 9-13 år, skjer det store overganger i barns liv. Kropp, venner og gruppetilhørighet blir stadig viktigere. Ved å vise frem gjenkjennbare situasjoner fra hverdagen, skaper filmen et utgangspunkt for å snakke sammen om vanlige dilemma og utfordringer.

Filmen er tekstet og oversatt til flere ulike målformer og språk, inkludert nynorsk, engelsk og svensk.

Diskuter følgende spørsmål:

 • Hva la du mest merke til i filmen? Hvorfor tror du at det gjorde inntrykk?
 • Var det noe i filmen du kjente deg igjen i?
 • Vi tar mange valg hver dag. Har du vært i en situasjon der det var vanskelig å ta et valg?
 • Filmen forteller om å snakke med trygge voksne. Hvem liker du å snakke med hvis det er noe som er vanskelig?

Alle ønsker å høre til et sted og å bli akseptert. Det å tilhøre en gjeng eller en gruppe kan være veldig fint, men også vanskelig. Er du en leder i din ”gjeng”? Er du et godt forbilde for de andre?

Fra samtaleopplegget om gruppepress

Vil du ha mer? Vi har også utviklet et annet film- og samtaleopplegg for barn i samme aldersgruppe, om nettvett, mobbing og gaming.

Spørsmål? Ta kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194

Om opplegget

«Velg selv» ble utviklet i samarbeid mellom Blå Kors, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Den norske Kirke, KFUK-KFUM og IKO.

Innholdet er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, Kirkerådet for Den norske kirke og Stiftelsen Ansvar för framtiden.

Relatert innhold