Velg selv

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her finner du en kort film (ca 2,5 min) og 5 samtaleopplegg med praktiske øvelser.

  Målet med opplegget er å gi barn økt evne til å ta gode valg, motstå gruppepress, og snakke med trygge voksne når de har det vanskelig.

  Gjennom å skape økt bevissthet om kropp og grenser, dilemma og rusmidler, kan opplegget være et ledd i å forebygge rusbruk og seksuelt grenseoverskridende adferd.

 • Hvem er materiellet for?

  Opplegget er særlig tilpasset til barn i alderen 9-13 år. Det kan også brukes med foreldre.

 • Slik bruker du materiellet

  Du eller dere som leder bør se gjennom filmen og velge ut de diskusjonstemaene som er mest aktuelle for deres gruppe. Du kan kombinere flere tema i en samling, eller fordele temaene ut over flere samlinger.

  Bryt gjerne opp i mindre grupper for å få mer ro og fortrolighet i gruppa. Dersom du bruker opplegget med en gruppe med stort aldersspenn, bryt gjerne opp i grupper med eldre og yngre barn.

Velg selv filmen (2,5 min)

Filmen er tekstet og oversatt til flere ulike målformer og språk, inkludert nynorsk, engelsk og svensk. Bruk gjerne også samtaleopplegget i kombinasjon med Kort fortalt – filmsnutter om livsmestring og psykisk helse. Vi har også utviklet en annen film for barn i samme aldersgruppe, om nettvett, mobbing og gaming.

Alle ønsker å høre til et sted og å bli akseptert. Det å tilhøre en gjeng eller en gruppe kan være veldig fint, men også vanskelig. Er du en leder i din ”gjeng”? Er du et godt forbilde for de andre?

Fra samtaleopplegget om gruppepress

Velg selv ble utviklet i samarbeid mellom Blå Kors, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Den norske Kirke, KFUK-KFUM og IKO. Innholdet er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, Kirkerådet for Den norske kirke og Stiftelsen Ansvar för framtiden.

Relatert innhold