Fra gata til egen leilighet – slik fikk Anders et nytt liv

For Anders har Blå Kors gatenært, Oslo, vært et viktig tilbud. Foto: Blå Kors

Anders pleide å sove ute på en parkbenk i Oslo. I dag er han rusfri med egen leilighet på Røa. – Jeg hadde ikke vært i live hadde det ikke vært for Blå Kors gatenært, Oslo, forteller han.

Anders hjelper meg å åpne kaffekannen.

– Jeg har jo vært her noen ganger før, smiler han lunt.

Vi sitter hos Blå Kors gatenært, Oslo, ett av seks gatenære lavterskeltilbudene i Blå Kors. Her er alle velkomne.

– For oss som har levd på gata, kan slike steder være forskjellen mellom liv og død. I dette lokalet sitter 90–100 mennesker i samme situasjon som meg.

Blå Kors gatenære tilbud trenger støtte til å holde aktivitetene i gang.

Anders har, i tillegg til en historie med alkohol og rus, også hatt kreft. Han er preget av operasjoner og lange rehabiliteringsopphold, med hjemløse perioder innimellom, men viser likevel en imponerende vilje til å stå på.

Hos Blå Kors gatenært, Oslo, får Anders hjelp til både smått og stort. I tillegg til et sosialt nettverk. Geir (t.v) jobber som Tidgiver (frivillig), og betyr mye for mange. Foto: Blå Kors

Alle trenger å bli sett

– Nå er ikke jeg rusavhengig lenger, takket være at jeg ble syk. Jeg tar mye medisiner, så det er ikke et valg. Men man må ikke være så syk som jeg er – alle kan miste fotfestet. Og alle trenger å bli sett!

Nå har Anders ved hjelp av tilbudet, en leilighet. Frivillige tidgivere i Blå Kors har bidratt med flyttehjelp.

Anders har et sosialt nettverk her, og han får støtte til å holde dialog med NAV av sosionom Karoline. Anders kaller hverdagen sin for et nytt liv. En ny sjanse.

– Dit kommer jo ikke alle. Men et lite steg fremover betyr mye, det og.

Det er trygghet og felleskap i de gatenære tilbudene. Veiledning og praktisk hjelp er tilgjengelig for gjestene.

– Her ser ansatte at noen trenger hjelp, og da får de hjelp. Det er nok det aller viktigste med tilbudet – det finnes så mange som ikke orker, som trenger at noen orker for dem! forteller Anders.  

De gatenære tilbudene er for mange det første steget til endring. Takk for din støtte som gir flere som Anders en ny sjanse!