Blå Kors foreninger på ditt hjemsted

Blå Kors er på plass mange steder i Norge. Har du lyst til å bli med i et frivillig Blå Kors-arbeid? Her kan du finne ut om det finnes en Blå Kors-forening nær deg.

Agder

Arendal Blå Kors-forening
v/Johan Ødegård
Grensen 1A
4838 ARENDAL
Tlf: 954 69 972
E-post: kgrandal@broadpark.no

Evje Blå Kors-forening
v/Harald Aas
Oddeskogen 59
4735 EVJE
Tlf: 37 93 11 26 / 951 55 500
E-post: haas@evje.com

Øyestad Blå Kors-forening
Kontakt: Arendal Blå Kors-forening

Sirdalskameratene Blå Kors
v/Arne Ivar Haughom
Haughom
4440 TONSTAD
Tlf: 979 77 478 / 38 37 08 33
E-post: ahaughom@privat.agderpost.com

Bjelland Blå Kors-forening
v/Terje Arild Valborgland
Mindrebø
4536 BJELLAND
Tlf: 38 28 69 59 / 950 73 701
E-post: tavalborg@me.com

Vestbygdens Blå Kors-forening
v/Åse Lervik
Heia 5
4563 BORHAUG
Tlf: 38 39 76 43 / 901 55 146
E-post: lerviks@frisurf.no

Blå Kors Kristiansand
v/Trond Gundersen
Gyldenløves gate 60
4614 KRISTIANSAND
Tlf: 38 02 02 73 / 901 06 873
E-post: trond.gundersen@blakors.no
Web: blakorskrs.no

Flekkerøy Blå Kors-forening
v/Aud Knutsen
Nestemyrveien 59
4625 FLEKKERØY
Tlf: 38 10 01 29 / 974 98 191

Vennesla Blå Kors-forening
v/Lars Juvastøl
Slettebrotan 73
4715 ØVREBØ
Tlf: 905 66 795 / 408 31 550
Tlf foreningslokalet: 38 15 40 96
Adr foreningslokalet: Tjønnvoll Industriområde 5, Vennesla
E-post: lars@juvastol.com
Web: https://venneslablakors.no/

Lyngdal Blå Kors-forening
Kontakt: Blå Kors Kristiansand

Innlandet

Blå Kors-foreningen Lysglimt
v/Åge Bjerke
Nysetvegen 142
2770 JAREN
Tlf: 61 32 84 85 / 907 71 254
E-post: bjerkehihu@gmail.com

Toten Blå Kors-forening
v/Jan Svein Asprusten
Framstadvegen 10
2830 RAUFOSS
Tlf: 61 19 32 72 / 482 79 911
E-post: jansa@online.no

Kontaktgruppe Håpet Biri
v/Jan Draumås
Lierengveien 537
2836 BIRI
Tlf: 61 18 11 78 / 959 46 602

Blå Kors Gjøvik / Kafe Kampen
v/Anders Hveem
Øvre Torvgate 10
2815 GJØVIK
Tlf: 61 17 04 80
E-post: post@kafekampen.no

Møre og Romsdal

Molde Blå Kors Kameratklubb
v/Tormod Ulleland
Ulleland
6455 KORTGARDEN
Tlf: 930 24 812
E-post: tormod.ulleland@gmail.com

Oslo

Blå Kors Kvinneutvalg Oslo
v/Anne-Gro Stenstad
Furuveien 5
0667 OSLO
Tlf: 913 58 513
E-post: annegrostenstad@hotmail.com

Rogaland

Blå Kors Stavanger og omegn
v/Stein Magne Paulsen
Bergelandsgata 52
4012 STAVANGER
Tlf: 51 52 28 04 / 416 84 055
E-post: stein.paulsen@lyse.net

Blå Kors Bryne
v/Trygve Netland
Bergvegen 2
4347 LYE
Tlf: 984 71 877
E-post: bryne.bk@blakors.no

Stiftelsen Blå Kors Åkra
v/Karl Johan Kristoffersen
Postboks 5
4296 ÅKREHAMN
Tlf: 920 63 976 / 52 81 62 24
E-post: akrablakors@gmail.com

Haugesund Blå Kors Kameratklubb
v/Tordis Hetland
Årabrotsvegen 90
5515 HAUGESUND
Tlf: 480 68 183
E-post: asbjorn.havik@lyse.net

Troms og Finnmark

Blå Kors-foreningen Hjerterom
v/Svein Iversen
Pb 160 Bossekop
9502 ALTA
Tlf: 907 94 280
E-post: hjerterom.bk@blakors.no

Vestfold og Telemark

Blå Kors Tønsberg og omegn
v/Rune Jæger-Lian
Lindholmveien 10
3145 TJØME
Tlf: 977 95 212

Horten Blå Kors-forening
v/Irene Larsen
Geelmuydensgate 8
3182 HORTEN
Tlf: 33 04 67 74
E-post: horten@blakors.no / ilarsen@live.no
Web: blakors.no/horten

Skien Blå Kors-forening
v/Anita F. Bergersen
Edvard Griegs gate 3
3722 SKIEN
Tlf: 458 86 679
E-post: anita_fay@outlook.com

Vestland

Blå Kors Bergen
v/Tore Vindenes
Magnus Barfots gate 3
5015 BERGEN
Tlf: 55 90 73 30 / 479 00 403
E-post: tore.vindenes@blakors.no
Web: blakors.no/bergen

Viken

Glemmen Blå Kors-forening
v/Asbjørg Ørebech
Lahellemoveien 21C
1604 FREDRIKSTAD
Tlf: 456 34 774
E-post: asbjoeoe@online.no

Gressvik Blå Kors-forening
v/Erik Nygaard
P.A. Gloslis vei 20
1654 SELLEBAKK
Tlf: 69 34 71 67 / 908 60 054
E-post: eo-nygaa@online.no

Fredrikstad Blå Kors-forening
v/Svein Høiden
Ombergvn 41
1661 ROLVSØY
Tlf: 905 78 076
E-post: shoiden@online.no

Blå Kors Kameratklubb Rakkestad
v/Solveig Fosser
Jordalslyngen 38 B
1890 RAKKESTAD
Tlf: 69 22 62 14 / 992 91 048

Sarpsborg Blå Kors-forening
Kontakt: Fredrikstad Blå Kors-forening

Bragernes Blå Kors-forening
v/Werner B. Ekeli/Torstein Samstad
Storgata 38
0182 OSLO
Besøksadr: Schwenckegata 12, 3015 DRAMMEN
E-post: wernerek@online.no

Blå Kors Ringerike
v/Jorun Askilsrud
Parken 41
3533 TYRISTRAND
Tlf: 909 04 726 / 975 70 407
E-post: jorun.a@online.no / p.askil@online.no