Kenya

Barn og unge er sårbare for konsekvensene av rusbruk både i hjemmet og i samfunnet forøvrig. I følge en studie gjennomført av Verdens helseorganisasjon (WHO), er alkohol den femte største risikofaktoren for død, funksjonshemming og sykdom i Kenya i aldersgruppen 15-49 år.

Skadelig bruk av alkohol og andre rusmidler er derfor en alvorlig trussel for barns helse – både fysisk og psykisk. Samtidig øker alkoholforbruket i Afrika. Alkoholprodusenter ser et lovende nytt marked med en ung befolkning, økonomisk vekst og dårlig regulerte alkohollover.

Blå Kors Kisumu

Blue Cross Kisumu er en lokal organisasjon, i storbyen Kisumu, ved bredden av Viktoriasjøen. Som eneste organisasjon i regionen har Blue Cross Kisumu jobbet for alkohol- og rusforebygging, behandling og oppfølging av familier siden 2009. 

Livsmestring Kenya 4 barn på en benk aktiviteter

Begrense skadevirkningen av alkohol

I 2018 lanserte vi prosjektet  «Alcohol and other Substance Abuse Prevention for Children and Youth» i Kisumu. Prosjektet har som mål å begrense skadevirkningen av alkohol og andre rusmidler på barn og unge i storbyen, og områdene rundt.

Prosjektet er forebyggende, og har en helhetlig tilnærming med ulike tiltak som skal gi en samlet effekt for barn og unge og andre i samfunnet. Prosjektet har 3 hovedelementer:

  • Politisk påvirkning
  • Mobilisering av skoler, foreldre og lokalsamfunn
  • Bygge opp og styrke kunnskapen og ferdighetene til barn og unge

Å inkludere livsmestring i prosjektet er en viktig del av arbeidet hvor barn og unge skal styrke kunnskapen og ferdighetene sine. Livsmestring er de egenskaper som hjelper oss å takle ulike utfordringer som vi kan møte på i livet. Det kan være evnen til å løse problemer eller å kommunisere godt med andre.

Barn og unge er sentrale i å finne de ulike utfordringene, utforming av tiltak og mobilisering av lokalsamfunn. Foreldre, lærere og lokalsamfunnet mobiliseres også i programmet. Dette er en viktig del siden det styrker sikkerhetsnettet rundt de unge. 

Barn Kenya Blue Cross Livsmestring Sukesshistorie

Historier fra Kenya

Sarah er 12 år gammel og bor i Kisumu sammen med moren og søsteren sin. De ble forlatt av faren til Sarah da hun var 6 år gammel, noe som førte til at moren til Sarah begynte å drikke, og familien fikk økonomiske problemer. Da Sarah først begynte å følge programmet for livsmestring var hun langt nede.

Etter hvert fikk hun lære om livsmestring og hva slags utfordringer man kan få ved alkoholproblemer. Moren til Sarah ble også involvert i programmet. Her fikk moren høre om andre foreldre som sto ovenfor de samme utfordringene.

Gjennom programmet lærte Sarah seg hvordan hun kunne kommunisere med moren, og forklare sine følelser rundt morens alkoholproblemer. I dag har moren til Sarah klart å redusere mengden alkohol. Hun har fått seg jobb, og klarer nå å forsørge familien sin.

Bruk av kjønnsroller i markedsføring

Kjønnsrollene i Kenya er dypt forankret i samfunnet og i kulturen. Vårt prosjekt i landet vil jobbe med problemene som kommer av dette, i flere år fremover. En utfordring i Kenya, er alkoholindustriens bruk av kjønnsroller i markedsføring av alkohol.

De spiller på de tradisjonelle kjønnsrollene, slik som: «For å være en ekte mann bør du drikke øl» eller «det er alkohol som passer for alle, til og med søt, fruktig cider for de unge kvinnene som oss». Vi jobber mot en industri som har en enorm påvirkning på mennesker, noe som gjør vårt arbeid utfordrende. Akkurat derfor mener vi at dette prosjektet er svært viktig.