Gruppeterapi – Blå Kors klinikk Oslo sentrum

God støtte i å dele erfaringer

Gjennom å dele, lytte og forholde seg til andre vil du kunne utvide økt forståelse og oppleve nye sammenhenger. Gruppeterapi kan være nyttig i tillegg til individualterapi. I grupper får du mulighet til å møte andre med liknende problemer som du opplever selv. Det kan være god støtte i å dele erfaringer.

Vi tilbyr ulike grupper ut fra pasientgruppens behov.

I gruppeterapi møter du andre med lignende problemer
I gruppeterapi møter du andre med lignende problemer.

Gruppetilbud

 • Stress og livsmestring

  Kurset er for deg som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger/ stress. Det kan være stress som er knyttet til helse, arbeids- og privatliv, og formålet med kurset er å lære metoder du kan bruke for å bedre mestring av egne belastninger. Kurset er basert på kognitiv atferdsteori, og kunnskap om stress og mestring.

  I løpet av kurset vil du lære om:

  • Hvordan vi påvirkes både fysisk, følelsesmessig og tankemessig av stress
  • Hvorfor noen belastninger påvirker vår livskvalitet negativt, mens andre er nødvendige for vår utvikling og vekst.
  • Ulike former for mestring
  • Hvordan langvarig stress påvirker våre tanker, følelser og handlinger
  • Hvordan vi kan bli oppmerksomme på uhensiktsmessige tolkninger og handlingsmønstre

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.

   

 • Introduksjonskurs i mindfulness og bevegelse

  Mindfulness kan beskrives som det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse.

  Terapi handler i stor grad om å bli oppmerksom på hva som skjer i meg og rundt meg, og mindfulnesspraksis kan være et godt supplement til terapi. Det handler om å bli like oppmerksom på det som skjer innover i oss selv, som utover mot verden. Det handler om å koble seg på og ikke av.

  Erfaring med mindfulness

  Gjennom sittende, stående og gående øvelser vil vi sammen øve på å bli oppmerksom på det som skjer i oss og rundt oss her og nå.

  Vi møtes 4 tirsdager, og du får en erfaring i hva mindfulness-praksis kan være. Hvis du ønsker å delta på ukentlig praksis etter dette, så er det mulighet for det.

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.

 • Ukentlig kurs i mindfulness og bevegelse

  Mindfulness kan beskrives som det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, og som kan styrkes ved øvelse.

  Terapi handler i stor grad om å bli oppmerksom på hva som skjer i meg og rundt meg, og mindfulnesspraksis kan være et godt supplement til terapi. Det handler om å bli like oppmerksom på det som skjer innover i oss selv, som utover mot verden. Det handler om å koble seg på og ikke av.

  Ukentlig mindfulness

  Gjennom sittende, stående og gående øvelser vil vi sammen øve på å bli oppmerksom på det som skjer i oss og rundt oss her og nå.

  Dette er en ukentlig og kontinuerlig praksis, som du kan melde deg på etter å ha deltatt på introduksjonskurset.

  Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, så ta kontakt med din behandler.

 • Motivasjon- og mestringsgruppe rus

  Denne gruppen er et tilbud til deg som strever med rusproblematikk og ønsker å kombinere individualbehandling med gruppeterapi.

  I motivasjon og mestringsgruppe rus har vi undervisning om hvordan egne psykologiske mekanismer påvirker valgene vi gjør. Vi utforsker disse valgene og hvordan de utarter seg fra følelse til handling.

  Ved å kjenne seg selv og sine egne reaksjonsmønstre vil man kunne få nye verktøy til å håndtere situasjoner som kan oppstå i forbindelse med rusproblematikk.

  Samlingene foregår på mandager, varer ca 1 time og går over 8 ganger.

  Fordeler med å møtes i gruppe:

  • Det kan oppleves godt å møte andre i samme situasjon
  • Man kan få støtte fra andre
  • Man kan lære av andres erfaringer
  • Mulighet til å prøve ut nye ferdigheter sammen med andre
  • Utforske tvil og usikkerhet i fellesskap

  Mer informasjon?

  Ta kontakt med din behandler om dette er noe for deg.

 • Gruppeterapi for spillavhengighet

  Problemer med pengespill? Blå Kors klinikk Oslo sentrum er landets ledende behandlingssted for spilleproblemer. Vi har to behandlingsgrupper i semesteret, hver med varighet på 10 uker.

  Hvem passer gruppen for?

  Du spiller for penger og er bekymret for konsekvensene. Du bør ha et ønske om å gjøre noe med denne bekymringen, for eksempel ved å spille mindre eller kutte ut. Det er ikke nødvendigvis krav om at målsetning skal være total spillefrihet.

  Hva lærer du?

  • Bli kjent med hvordan triggere påvirker deg
  • Lære om hvordan spillene påvirker deg
  • Gjenkjenne og ta kontroll over utfordrende situasjoner.
  • Lære å stoppe opp og gjøre bevisste valg i situasjoner med spilletrang
  • Bli kjent med dine grunner for å spille, og hvordan spillingen påvirker livet ditt.
  • Lære om endringsprosesser og hva som skaper motivasjon
  • Lære å ta kontroll over tanker og følelser.

  Hvorfor gruppe?

  I gruppebehandling møter du andre i sammen situasjon. Deltakerne støtter hverandre og lærer av hverandres erfaringer. Det er også et trygt sted å prøve ut nye ferdigheter og et sted hvor en kan utforske tvil og usikkerhet.

  Hvordan melde seg på?

  Si fra til din behandler og vi setter opp en samtale med en av gruppelederne. Hensikten med samtalen er å gi deg informasjon og å snakke om hvordan du kan få mest mulig ut av gruppa. Dersom du ikke har en behandler her enda, gå til fastlegen din og be om en henvisning til oss.

 • Gruppeterapi for pårørende

  Gruppen er for deg som er nær pårørende til en person som strever med rusmidler. Samlingene vil innebære en kombinasjon av undervisning om temaer som avhengighet, følelser, tilknytning og egen ivaretakelse.

  Gruppen er planlagt over åtte samlinger og vil ha oppstart av nye grupper 2 ganger i året.

  Hva lærer du?

  • Bli kjent med hvordan det å være pårørende har påvirket deg
  • Kunnskap om rusavhengighet
  • Økt kunnskap om egenomsorg

  Hvorfor gruppe?

  I gruppebehandling møter du andre i samme situasjon. Deltakerne støtter hverandre og lærer av hverandres erfaringer. Det er også et trygt sted å prøve ut nye ferdigheter og et sted hvor en kan utforske tvil og usikkerhet.

  Hvordan melde seg på?

  Dersom du allerede er pasient hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum melder du deg på til din behandler. Det vil deretter bli avtalt en time hos en av gruppelederne i forkant av gruppen for å avklare om gruppen kan være noe for deg.

  Er du ikke pasient hos oss? Da kan du bli henvist av din fastlege, NAV eller psykolog.