Alkoholavhengighet

Er alkoholbruken blitt en belastning?

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge. Mange har gode erfaringer med alkohol, men for noen blir alkoholbruken belastende. Grensen mellom risikofylt bruk av alkohol og avhengighet kan være glidende,  og det er ikke alltid lett selv å definere når man er avhengig. Noen drikker lite, men jevnt over tid – andre drikker store mengder.

Alkoholinntaket kan gå ut over kroppen, psykisk helse, relasjoner som familie og venner, jobben, eller viktige aktiviteter og interesser i livet.

Trenger du hjelp?

Hos oss jobber det terapeuter med ulik utdanning og med ulike innfallsvinkler til behandling.

Behandling for alkohol- eller andre rusproblemer skjer ved at man går i individuell terapi hos en terapeut som er behandlingsansvarlig. Men behandlingen kan også foregå på andre måter og med kombinasjon av flere andre tilnærminger.

Ta gjerne kontakt med oss om du tenker at du trenger behandling for ditt alkoholforbruk.

Vi tilbyr også

 • Kurs om søvn, angst og mindfullness

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Økonomisk rådgivning

  I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

  • å sette opp budsjett
  • reforhandle lån og kredittgjeld
  • bistå med søknad om gjeldsordning
  • veilede om rettigheter til stønader og lignende

  Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

 • Oppfølging av tannhelse

  Alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell.

  Utredning

  1. Har du smerter eller andre problemer i munnen?
  2. Hvor lenge er det siden ditt forrige tannlege-/tannpleierbesøk?
   – Hvis det er mer enn 2 år siden: Hva er årsaken til at du ikke har vært hos tannlege/tannpleier på lang tid?
   – Hvis angst er årsak, må det opplyses om det i henvisningen til tannlege/tannpleier.

  Dekning av utgifter

  Blå Kors samarbeidet med privat tannhelsetjeneste for å gi tannbehandling de de som ikke får hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Er du pasient i kategorien «uten særskilt rettighet», og som er 21 år eller eldre, blir henvist i samråd med deg

  Får du allerede støtte fra Nav til å betale utgifter for å leve, såkalte levekostnader eller livsopphold, så kan du også få dekket utgifter til tannbehandling.

  Videre oppfølging

  Pasienten bør følges tett av tannhelsetjenesten. I hovedsak er det tannhelsepersonell som kaller inn pasientene til oppfølging, men det bør skje i samarbeid med den som er behandlingsansvarlig for pasienten.

  Tilstander som gir rett til stønad

  Det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.

 • Gruppe for pårørende

  Gruppen er for deg som er nær pårørende til en person som strever med rusmidler. Samlingene vil innebære en kombinasjon av undervisning om temaer som avhengighet, følelser, tilknytning og egen ivaretakelse.

  Gruppen er planlagt over åtte samlinger og vil ha oppstart av nye grupper 2 ganger i året. Første gruppe starter opp i januar 2023.

  Hva lærer du?

  • Bli kjent med hvordan det å være pårørende har påvirket deg
  • Kunnskap om rusavhengighet
  • Økt kunnskap om egenomsorg

  Hvorfor gruppe?

  I gruppebehandling møter du andre i samme situasjon. Deltakerne støtter hverandre og lærer av hverandres erfaringer. Det er også et trygt sted å prøve ut nye ferdigheter og et sted hvor en kan utforske tvil og usikkerhet.

  Hvordan melde seg på?

  Dersom du allerede er pasient hos Blå Kors Poliklinikk melder du deg på til din behandler. Det vil deretter bli avtalt en time hos en av gruppelederne i forkant av gruppen for å avklare om gruppen kan være noe for deg.

  Er du ikke pasient hos Blå Kors poliklinikk? Da kan du bli henvist av din fastlege, NAV eller psykolog.

   

Kontakt oss

Behandling hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss først for mer informasjon om dette, telefon: 22 99 49 00.