Gaming

Gaming kan være fantastisk, men:

 • Det kan komme i veien for andre ting du ønsker å gjøre i livet.
 • Du har lyst til å bruke mer tid på skole, jobb eller andre hobbyer enn gaming.
 • Spillingen kan skape konflikter hjemme.
 • Du ønsker deg venner, også utenfor spillverdenen.

Våre terapeuter har kompetanse på problemskapende gaming og endringsprosesser. Vi jobber sammen med deg om årsakene til, og konsekvensene av, problemskapende gaming. Vi tilbyr:

 • individualterapi
 • familieterapi ved konflikter knyttet til problemskapende gaming
 • veiledning til foreldre

Økonomisk rådgivning

I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

 • å sette opp budsjett
 • reforhandle lån og kredittgjeld
 • bistå med søknad om gjeldsordning
 • veilede om rettigheter til stønader og lignende

Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

Hvordan få hjelp hos oss?

Du trenger en henvisning. Den får du for eksempel hos fastlege, psykolog eller NAV.

Kontakt oss

Har du spørsmål om gaming, så ta gjerne ta kontakt med oss på telefon: 22 99 49 00.