Nasjonale pasientforløp

Fra 1. januar 2019 ble det innført en ordning med pakkeforløp for pasienter som trenger behandling for en avhengighetstilstand. (rusmiddelavhengighet, spilleproblemer og bruk av anabole androgene steroider). Fra 1.januar 2023 er betegnelsen nasjonale pasientforløp.

Hva innebærer nasjonale pasientforløp for deg som er pasient?

Nasjonale pasientforløp skal sikre at behandlingen jevnlig skal evalueres sammen med din behandler.

Det skal også sikre at hele behandlingsforløpet ditt før, under og etter døgninnleggelse er godt koordinert, forutsigbart og skjer uten unødvendig venting. 

Hvert behandlingssted har en forløpskoordinator som er ansvarlig for at behandlingsforløpet ditt følger bestemmelser og intensjon. Koordinatoren er kontaktperson for deg som pasient og dine pårørende ved eventuelle spørsmål knyttet til behandlingen.

Nasjonale pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er innført for å sikre

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Våre forløpskoordinatorer:

Siri Rørstad Lobenz

Forløpskoordinator / psykologspesialist
458 72 084

Anne Ulring Nilsen

Forløpskoordinator/ adm konsulent
22 99 49 29