Pårørende til en med spilleproblemer

Når pårørende til mennesker med avhengighetslidelse får delta i behandlingen, bedrer det muligheten for at pasienten får til endringer som varer. Pårørende får også bedre mulighet til å ivareta seg selv.

Delta i samtaler sammen med pasienten

Den som er pasient hos oss, kan invitere deg med til time hos sin behandler. Dere kan også komme sammen til par- eller familiesamtaler i familieteamet vårt. Vi inviterer alle våre pasienter til å involvere familiemedlemmene sine i behandlingen.

Hvem har ansvaret?

Vi mener at ansvaret for å gjøre noe med spilleproblemet først og fremst ligger hos spilleren selv. Samtidig får vi ofte spørsmål fra pårørende som ønsker å vite hva de kan gjøre. Vi velger derfor å gi råd om hva pårørende til spillere kan gjøre for å bedre sin situasjon, selv om vi mener at hovedansvaret for å endre på spilleproblemet ligger hos spilleren.

Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen som har gode råd til pårørende.

Ta vare på deg selv

Konsekvensene av å strekke seg for langt kan bli enormt store, og til slutt også slå tilbake på den du ønsker å hjelpe. Å ta vare på deg selv er også å ta vare på dine nærmeste.

Hva kan du gjøre?

  • Belønn deg selv. Det kan være helt enkle ting som å si noe hyggelig til seg selv, til større ting som krever tid og penger, som å spandere på seg en fin ting eller gå ut og spise.
  • Ta kontakt med folk! Dessverre er det slik at det blir naturlig å trekke seg unna familie og venner når man har problemer. Dette er unødvendig og gjør ting verre. Ikke vær redd for å bruke nettverket ditt.
  • Be om hjelp. Vær direkte og tydelig på hva du har behov for, heller enn å hinte og forvente at folk forstår.

Be om hjelp

Vær direkte og tydelig på hva du har behov for, heller enn å hinte og forvente at folk forstår. Å be om hjelp er ofte vanskelig. Det kan være flere grunner til det, man vil ikke være til bry, man vil ordne opp selv eller man ønsker ikke å involvere andre i problemet.

Kanskje kunne man ønsket at andre skulle se at man strever, og bry seg uten at en trengte å spørre om hjelp. Det viser seg at dette ofte er vanskelig, folk er redd for å involvere seg fordi de ikke vet hva de skal si eller gjøre. Vår anbefaling er derfor at hvis du kan si noe direkte om hva andre kan hjelpe til med er det lettere for folk å tilby hjelp.

Egen behandling

Hvis belastningene på deg som pårørende påvirker din daglige fungering, kan du ha nytte av behandling for egen del. Be fastlegen din om egen henvisning til behandling hos oss. Du kan da bli henvist selv om personen med avhengighetsproblemet ikke er i behandling. Behandlingen vil kunne hjelpe deg med å forstå egne reaksjoner og ivareta deg selv så godt som mulig.

Har du spørsmål om pårørendetilbudet?

Ta kontakt med oss via vårt sentralbord på telefon 22 99 49 00, og be om å få snakke med en av behandlerne i familieteamet.