Andre rusmidler

Kokain, amfetamin og andre rusmidler

Dersom du bruker narkotiske stoffer som kokain eller amfetamin – samtidig som du «sjonglerer» mellom jobb og familie, kan du ha behov for hjelp. Det kan du få hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum.

Om du har omfattende rusavhengighet som går utover flere livsområder, kan du ha behov for behandling utover det vi tilbyr poliklinisk, som kan være døgninnleggelse.

Fastlegen kan sammen med deg avgjøre hvor du kan få best mulig hjelp for ditt problem.

Cannabis

Cannabis blir brukt av mennesker i alle aldre. Noen bruker cannabis til fest, mens andre bruker det av ulike årsaker i hverdagen. Bruk av rusmidler som cannabis kan påvirke livet i negativ retning, og du kan oppleve at bruken går utover relasjoner og gjøremål.

Bruken av cannabis har ført til stor debatt her i landet. God informasjon om cannabis og hvordan stoffet påvirker hjerne og kropp, kan du finne her:

Vi tilbyr også

 • Kurs om angst, søvn og mindfullness

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Økonomisk rådgivning

  I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

  • å sette opp budsjett
  • reforhandle lån og kredittgjeld
  • bistå med søknad om gjeldsordning
  • veilede om rettigheter til stønader og lignende

  Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

 • Oppfølging av tannhelse

  Alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell.

  Utredning

  1. Har du smerter eller andre problemer i munnen?
  2. Hvor lenge er det siden ditt forrige tannlege-/tannpleierbesøk?
   – Hvis det er mer enn 2 år siden: Hva er årsaken til at du ikke har vært hos tannlege/tannpleier på lang tid?
   – Hvis angst er årsak, må det opplyses om det i henvisningen til tannlege/tannpleier.

  Dekning av utgifter

  Blå Kors samarbeidet med privat tannhelsetjeneste for å gi tannbehandling de de som ikke får hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Er du pasient i kategorien «uten særskilt rettighet», og som er 21 år eller eldre, blir henvist i samråd med deg

  Får du allerede støtte fra Nav til å betale utgifter for å leve, såkalte levekostnader eller livsopphold, så kan du også få dekket utgifter til tannbehandling.

  Videre oppfølging

  Pasienten bør følges tett av tannhelsetjenesten. I hovedsak er det tannhelsepersonell som kaller inn pasientene til oppfølging, men det bør skje i samarbeid med den som er behandlingsansvarlig for pasienten.

  Tilstander som gir rett til stønad

  Det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.

Kontakt

Behandling hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss først for mer informasjon om dette, telefon: 22 99 49 00.