Pengespillavhengighet

Ved å stoppe en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt kan du spare deg selv for større problemer senere. Vi bruker anerkjente metoder for å gi deg verktøy som raskt gir økt kontroll over din pengespillavhengighet.

Et kjennetegn på avhengighet til pengespill er at du fortsetter for eksempel å spille, selv om du egentlig ikke ønsker å gjøre det.

Hva er spilleavhengighet?

Spilleavhengighet handler om at du fortsetter å spille til tross for at du opplever negative konsekvenser. Mange kjenner en sterk trang til å spille, og klarer ikke la være.

Gjelder dette meg eller en jeg er glad i? Her er en liste med kjennetegn på spilleavhengighet.

 • Bruker mye tid og penger på spill.
 • Må spille mer og mer for å kjenne spenning.
 • Forsøker å slutte men klarer det ikke.
 • Rastløs eller irritert når man ikke får spilt.
 • Spiller for å unnslippe vanskelige tanker eller følelser.
 • Spiller for for å vinne tilbake penger som er tapt.
 • Lyver om spillingen.
 • Spill skaper konflikt med andre mennesker.
 • Må få hjelp til å løse økonomiske problemer pga spill.

Mange klarer å komme ut av spilleproblemer på egen hånd, men det kan være lurt å søke støtte fra fagfolk eller andre.

Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen fra Blå Kors klinikk Oslo sentrum fortelle kort hva spillavhengighet handler om.

Flere årsaker til spillavhengighet

For noen blir spillet en flukt. Spillet får deg til å gå inn i en egen «boble» eller en «verden» hvor det er godt å være, hvor du får fred fra ubehagelige tanker eller følelser.

Andre spiller kanskje bare fordi de opplever at det fyller dem med adrenalin og spenning som oppleves godt.

Er du først fanget i spillet, er det satt i sving en rekke krefter som gjør det vanskelig å slutte. To vanlige eksempler er å bli besatt av tanken om å vinne tilbake det som er tapt, eller at spillene gir inntrykk av at spilleren er nær ved å vinne den store gevinsten.

Vi deler spillere inn i adrenalin- eller fluktspillere. Fluktspillere har behov for å flykte fra skammen. Hør psykolog Oddvar Jordheim Tyssen i Blå Kors forklare det.
 • Kurs

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Økonomisk rådgivning

  I forbindelse med behandling og oppfølging ved poliklinikken tilbyr vi også økonomisk rådgivning. Vår økonomirådgiver bistår med å skaffe oversikt og kontroll over økonomien din gjennom ulike relevante tiltak. Det er for eksempel:

  • å sette opp budsjett
  • reforhandle lån og kredittgjeld
  • bistå med søknad om gjeldsordning
  • veilede om rettigheter til stønader og lignende

  Dersom du ønsker kontakt med vår økonomirådgiver, be din behandler om å henvise deg. Økonomirådgiveren vil så ta kontakt for å sette opp time. Tilbudet gjennomføres på poliklinikken.

Konsekvenser av spillavhengigheten

Avhengigheten gjør at du kan gjøre ting som er vanskelig å skjønne både for deg selv, og for de som er rundt spilleren. Spill kan føre til store økonomiske tap, men det spillerne nesten alltid opplever som mest ubehagelig er å ha løyet for kjæresten, samboeren, kona eller andre folk de er glad i.

Som ved all avhengighet er det vanlig å kjenne på ambivalens som betyr at du både har lyst til å fortsette med noe, samtidig som du også har lyst til å slutte. Dette er helt vanlig for alle mennesker.

I terapi er dette ofte det første vi begynner å jobbe med. Vi ser på fordeler eller goder ved å spille, og ulemper eller problemer med å spille.

Mange spillavhengige har høy gjeld. Få oversikt over gjeld og få laget en nedbetalingsplan. Få flere tips av psykolog Oddvar Jordheim Tyssen.
Blå Kors har utviklet ulike filmer med temaer som: gjeld, flukt, indre og ytre kontroll og relasjoner. Oddvar Jordheim Tyssen er psykolog hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum, og medvirker i alle filmene.
En mann sitter ved spisebordet med hodet i hendene mens han stirrer på regningene som ligger rundt seg.
Mange opplever stor frustrasjon over regninger som hoper seg. Illustrasjon: Blå Kors

ADHD og sårbarhet

Personer med ADHD er sårbare for å utvikle avhengighet til for eksempel spill. Her er mer informasjon fra ADHD Norge, som intervjuer klinisk sosionom Rolf Brumoen ved poliklinikken.

Kontakt oss

Behandling hos Blå Kors klinikk Oslo sentrum krever henvisning fra lege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss på 22 99 49 00 for mer informasjon om dette.