Pårørende

Hvorfor involvere pårørende i behandlingen?

Når pårørende til mennesker med avhengighetslidelse får delta i behandlingen, bedrer det muligheten for at pasienten får til endringer som varer. Pårørende får også bedre mulighet til å ivareta seg selv.

Delta i samtaler sammen med pasienten

Den som er pasient hos oss, kan invitere deg med til time hos sin behandler. Dere kan også komme sammen til par- eller familiesamtaler i familieteamet vårt. Vi inviterer alle våre pasienter til å involvere familiemedlemmene sine i behandlingen.

Kontakt oss for generell informasjon

Det er ikke alltid den som er pasient ønsker å involvere flere i behandlingen sin. Du kan likevel kontakte oss for å få informasjon om ulike pårørendetilbud. Vi kan også gi deg generell informasjon om avhengighet og behandling.

Ta vare på deg selv

Konsekvensene av å strekke seg for langt kan bli enormt store, og til slutt også slå tilbake på den du ønsker å hjelpe. Å ta vare på deg selv er også å ta vare på dine nærmeste.

Hva kan du gjøre?

  • Belønn deg selv. Det kan være helt enkle ting som å si noe hyggelig til seg selv, til større ting som krever tid og penger, som å spandere på seg en fin ting eller gå ut og spise.
  • Ta kontakt med folk! Dessverre er det slik at det blir naturlig å trekke seg unna familie og venner når man har problemer. Dette er unødvendig og gjør ting verre. Ikke vær redd for å bruke nettverket ditt.
  • Be om hjelp. Vær direkte og tydelig på hva du har behov for, heller enn å hinte og forvente at folk forstår.

Egen behandling

Hvis belastningene på deg som pårørende påvirker din daglige fungering, kan du ha nytte av behandling for egen del. Be fastlegen din om egen henvisning til behandling hos oss. Du kan da bli henvist selv om personen med avhengighetsproblemet ikke er i behandling. Behandlingen vil kunne hjelpe deg med å forstå egne reaksjoner og ivareta deg selv så godt som mulig.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Har du spørsmål om pårørendetilbudet?

Ta kontakt med oss via vårt sentralbord på telefon 22 99 49 00