Hvordan hjelpe spilleren

Når det gjelder spilleproblemer er det viktig å tenke seg nøye om, og kanskje ha litt is i magen for å kunne hjelpe på riktig måte.

De fleste pårørende til spilleavhengige har gjort noen grep for å hjelpe:

  • Tatt opp lån/refinansiert for å dekke spillegjeld
  • Kuttet ned på eget forbruk for å dekke spillegjeld
  • Stilt som kausjonist/garantist for å ta opp lån for å dekke spillegjeld
  • Dekket over spillingen for familie og venner
  • Tatt over for oppgaver i hjemmet som spilleren skulle gjort
  • Brukt av egen formue for å løse ut spillegjeld
  • Finansierer spillerens livsopphold (mat, husleie, strøm..)
En mann sitter ved spisebordet med hodet i hendene mens han stirrer bekymret på regningene som ligger rundt seg.
Det er helt vanlig at personer som spiller trenger hjelp for å klare seg økonomisk. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Økonomisk hjelp

Har du bistått spilleren med å ordne opp økonomisk? Det er helt vanlig at personer som spiller trenger hjelp for å klare seg økonomisk, og vi har vel knapt møtt noen pårørende som ikke har hjulpet til økonomisk på en eller annen måte. 

En ulempe med å ordne opp i økonomien kan være at det muliggjør å fortsette spillingen som før. Man slokker branner på kort sikt, men årsaken til problemene er der fortsatt. 

Økonomisk hjelp kan være en måte å kommunisere til spilleren «Fortsett som før, vi ordner opp om det trengs». Selv om det selvsagt ikke er det som man mener. 

Indirekte økonomisk hjelp

Har du hjulpet spilleren med å dekke livsopphold, som for eksempel mat eller boligutgifter? Det er selvsagt at når et familiemedlem ikke har penger til det aller mest nødvendige vil man ønske å hjelpe til. Samtidig kan det fort bli til at en fungerer som en slags «buffer» som gjør at spilleren aldri helt får kjenne på konsekvenser av å spille bort alle pengene sine. For noen blir dette en slags hvilepute, og gjør at man ikke tar tak i spillingen. 

Slutte å muliggjøre

Pårørende ønsker seg jo ofte mer enn noe annet at spilleren skal ta tak i spilleproblemet. Samtidig kan man gjennom forsøk på hjelpe havne i et uheldig mønster hvor hjelpen også bidrar til at spillingen fortsetter.

Så hva skal man gjøre? 

  • Vurder om du kan la spilleren ordne opp selv i en del problemer som oppstår som følge av spill. 
  • Ikke gå inn og løs økonomiske problemer for fort. 
En mann sitter i bilen og spiller pengespill på mobilen med et konsentrert utrykk i ansiktet.
Med smarttelefon har man spill tilgjengelig overalt. Illustrasjonsfoto: Blå Kors

Holder spillingen skjult

Har du hjulpet spilleren med å holde spillingen skjult for andre? Det kan være noe spilleren ønsker sterkt, fordi det er skamfult og ubehagelig om det kommer ut. Det kan også være at pårørende synes det er pinlig, og helst ønsker å holde spillingen skjult. 

Praktisk hjelper

Har du hjulpet til med å ta over oppgaver som spilleren har? Dette oppleves ofte som helt nødvendig, det kan jo være ting som må bli gjort. Hvem skal ellers få hverdagen til å gå opp? Samtidig er dette noe som kan være med på å gjøre at spilleren slipper å forholde seg til noen konsekvenser av spillingen som ville vært der om ikke andre ordnet opp.  

Lever du nær en person som spiller for mye? Vi har ulike tilbud til pårørende