Par- og familiebehandling

Det kan handle om alkohol eller bruk av andre rusmidler, pengespill eller gaming. Når det blir mye av det, påvirker det hvordan familier og par har det sammen.  Vi tilbyr par- og familiesamtaler som en del av behandlingen. Familieterapeutene våre kan hjelpe dere med å snakke sammen og lytte til hverandre.

Hvem kan komme til par- og familiesamtaler?

Du som blir henvist som pasient til oss, kan be behandleren om par- eller familiesamtaler som del av behandlingen din. Du kan invitere den eller de du selv ønsker med til samtale. Man må ikke være familiemedlem for å delta i samtaler. Venner og andre viktige personer kan også være med.

Hvorfor familiesamtaler?

I familier der noen har en avhengighet er det ofte lite prat om hvordan problemet virker inn i familielivet, eller det blir krangling når man kommer inn på temaet. Vår erfaring er at familier får det bedre når de klarer å snakke sammen om det som er vanskelig, og at det kan være lettere å snakke sammen når noen utenfra er tilstede. Forskning viser også at effekten av avhengighetsbehandlingen blir bedre når familien blir involvert.

Hvordan foregår en familiesamtale?

Familieterapeutene våre er opptatt av at det skal kjennes trygt nok for familier å snakke og lytte til hverandre. I familiesamtalene er vi mer opptatt av at alle skal få sagt det de vil si og bli akseptert for det, enn at familiemedlemmene skal bli enige. Par og familier kommer til tre samtaler i første omgang.

Dere får hjelp og støtte til:

  • Å forstå hverandre bedre.
  • Å forstå hvordan avhengighetsrelaterte problemer virker inn i forholdet mellom dere.
  • Å ta grep for at hver enkelt kan få det bedre med seg selv og med andre.

Har du spørsmål om familietilbudet vårt?

Du kan ringe sentralbordet på 22 99 49 00 og be om å få snakke med en av behandlerne i familieteamet dersom du har spørsmål om familietilbudet vårt.