Psykomotorisk fysioterapi

Når følelser leves i kroppen

Dersom du er pasient hos oss og ønsker/ har behov for psykomotorisk fysioterapi (PMF) som et ledd i behandlingen din, er dette mulig i poliklinikken. PMF tar utgangspunkt i sammenhengen mellom følelser, pust og muskelspenninger. Langvarige belastninger, sykdom eller traumatiske hendelser påvirker kroppen på ulike måter. PMF kan derfor være et nyttig supplement til samtaleterapi.

Behandlingen

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for bevegelse, berøring, massasje og sansestimulering. Gjennom samtale og refleksjoner rundt det du opplever i behandlingen, kan det bli enklere å legge merke til hvor og når kroppen er anspent. På den måten blir det en mulighet for å endre på en uønsket spenningstilstand/uro i kroppen.

  • Følelser leves i kroppen.
  • Følelser kan være vanskelige. Vi holder pusten, biter tennene sammen mens hjertet dunker i brystet.
  • Følelser kan også være kilde til vitalitet og livskraft. kilde: Fysioterapiforbundet