Tilleggstjenester

Vi tilbyr ulike tjenester som kurs i søvn, angst og mindfulness, og psykomotorisk fysioterapi. Disse tilbudene kan du benytte deg av under behandling hos oss.

Vi tilbyr:

 • Kurs om søvn, angst og mindfullness

  Vi har flere ulike tilbud med kurs og grupper. Kursene er ment å gi kunnskap som gjør det lettere for deltakerne å mestre problemet sitt, og forebygge tilbakefall. Kursene består av undervisning og øvelser. Det er ikke en forventning om at deltakerne skal dele sine historier.

  Vi tilbyr blant annet kurs ved angstproblematikk, ved søvnvansker og vi har et introduksjonskurs om mindfulness.

 • Psykomotorisk fysioterapi

  Dersom du er pasient hos oss og ønsker/ har behov for psykomotorisk fysioterapi (PMF) som et ledd i behandlingen din, er dette mulig i poliklinikken. PMF tar utgangspunkt i sammenhengen mellom følelser, pust og muskelspenninger. Langvarige belastninger, sykdom eller traumatiske hendelser påvirker kroppen på ulike måter. PMF kan derfor være et nyttig supplement til samtaleterapi.

  Behandlingen

  Behandlingen innebærer samtale og ulike former for bevegelse, berøring, massasje og sansestimulering. Gjennom samtale og refleksjoner rundt det du opplever i behandlingen, kan det bli enklere å legge merke til hvor og når kroppen er anspent. På den måten blir det en mulighet for å endre på en uønsket spenningstilstand/uro i kroppen.