Alkohol og kreft

en tegning av en mann og dame som skåler med vin og øl.
Jo mer du drikker, jo større blir risikoen for å få alkoholrelatert kreft, viser forskning.

Kreft er en av de vanligste sykdommene i Norge. Statistikk viser at rundt 1 av 3 nordmenn vil få kreft i løpet av livet. 

Videre viser forskning at alkohol er en av de største risikofaktorene for kreft.

Illustrasjon av et menneske sett innenfra. På tegningen står det "alkohol øker risikoen for minst syk ulike typer kreft: munn og svelg, strupehode, spiserør. bryst, lever, tykktarm og endetarm".

Hvorfor øker risikoen for kreft ved inntak av alkohol?

Det er i hovedsak 6 årsaker til at alkohol er kreftfremkallende:

 • danner kreftfremkallende stoffer
 • hormonforandring
 • forsterker virkning av kreftkremkallende stoffer
 • oksidativt stress
 • overvekt
 • folatmangel
Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet

Kroppen danner kreftfremkallende stoffer når du inntar alkohol

Når kroppen bryter ned alkoholen du inntar, dannes det *acetaldehyd, som er et produkt kroppen ikke klarer å bryte ned. Dette restproduktet kan skade både celler og genmateriale, og dermed øke risikoen for kreft.

Ettersom folk har forskjellige gener i kroppen, er det store individuelle forskjeller på hvor mye acetaldehyd kroppen danner ved inntak av alkohol.

*Acetaldehyd er en kjemisk forbindelse av karbon, hydrogen og oksygen.

Alkohol kan føre til hormonforandring

Alkohol kan forandre hormonnivået I kroppen, som for eksempel nivået av insulin og det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Høyere hormonnivåer kan føre til at cellene deler seg oftere, noe som øker risikoen for utviklingen av kreft. 

Alkohol forsterker virkningen av kreftfremkallende stoffer

Alkohol gjør det enklere for kroppen å innta stoffer som øker risikoen for kreft. Det er blant annet grunnen til at risikoen for å få kreft mangedobles dersom du både drikker og røyker. Dette fordi alkoholen forsterker kroppens evne til å ta opp de kreftfremkallende stoffene som finnes i tobakk. 

Studier viser at folk som både drikker alkohol og røyker faktisk har femdobbel risiko for å få kreft i munnhulen, spiserøret eller strupen, sammenlignet med de som bare drikker eller bare røyker. Er du i tillegg en såkalt stordrikker som også røyker, vil kreftrisikoen være så mye som 30 ganger høyere.

Alkohol kan føre til oksidativt stress

Et høyt alkoholforbruk over tid kan føre til oksidativt stress. Oksidativt stress kan blant annet føre til skader på arvematerialet ditt og dermed bidra til utviklingen av kreft. 

Alkohol kan bidra til overvekt

Alkohol inneholder mange tomme kalorier. De som drikker mye, risikerer derfor å gå opp i vekt. Studier viser at overvekt, på linje med alkohol, har sammenheng med flere ulike krefttyper. 

Alkohol kan føre til folatmangel

Alkohol kan bidra til folatmangel i kroppen. Folat er vitamin B9, som kroppen trenger ved blant annet celledeling. Mangel på dette vitaminet øker risikoen for krefttyper som tykktarm-endetarm- og brystkreft.

10 råd for å redusere kreftrisiko

 • Vær tobakksfri (å unngå røyk er det viktigste du kan gjøre for å redusere kreftrisiko)
 • Ha en sunn kroppsvekt
 • Ha en fysisk aktiv hverdag
 • Spis sunt og variert
 • Drikker du alkohol, bør du drikke lite (total mengde har betydning, det er ikke farlig med små mengder)
 • Nyt sola uten å bli solbrent 
 • Beskytt deg mot kreftfremkallende stoffer
 • Følg vaksinasjonsprogrammet for HPV-viruset
 • Delta i screeningprogram (kvinner fra 25-69 oppfordres til å ta livmorhalsprøve, og kvinner fra 50-69 år oppfordres til å ta mammografi)
 • Kontakt lege ved forandringer i kroppen (slik som nyoppdagede kuler, unormale blødninger, føflekkforandringer, eller om du føler deg unormalt sliten)

Kilde: Kreftforeningen

Hvor mange krefttilfeller er alkoholrelaterte?

Ifølge WHO var mer enn 4 prosent av alle nye krefttilfeller i 2020 alkoholrelaterte i verden. Dette utgjør rundt 740 000 krefttilfeller totalt.

Bare i Europa, som er den verdensdelen med høyest alkoholkonsum, ble det registret over 180 000 tilfeller og 92 000 dødsfall i 2018

Dersom alle i Norge sluttet å drikke i dag, kunne vi unngått nærmere 13.000 krefttilfeller, ifølge Kreftregisteret. Hadde vi klart å halvere det totale alkoholkonsumet innen 2025, kunne om lag 3200 krefttilfeller vært unngått. 

Forskjell på kvinner og menn

Helserisikoen for å få alkoholrelatert kreft øker i takt med hvor ofte du drikker, hva slags drikkemønster og livsstil du har og hvor genetisk sårbar du er. Det finnes med andre ord store individuelle forskjeller, og det er også forskjeller på kvinner og menn.

Forskning viser nemlig store ulikheter når det kommer til antall kvinner og menn som enten får eller dør av alkoholrelatert kreft.

En global undersøkelse fra WHO viste at mer enn 3 av 4 nye alkoholrelaterte krefttilfeller i 2020 rammet menn. Hvorfor det er slik, er det flere grunner til

Blant annet har menn generelt enn mer usunn livsstil fordi de både røyker og drikker mer enn kvinner.

At det er flere menn enn kvinner som lider av overvekt, kan også være med på å forklare hvorfor de er mer sårbare for å få alkoholrelatert kreft. Et stort alkoholforbruk kan som kjent bidra til overvekt ettersom alkohol inneholder mange tomme kalorier. Og overvekt og alkohol øker begge sjansen for å få kreft. 

I tillegg er det ingen hemmelighet at menn oppsøker lege sjeldnere enn kvinner, noe som gjør det vanskeligere å oppdage tegn på kreft. For jo tidligere man oppdager kreften, desto større er sjansen for å hindre kreften i å spre seg.

Hva slags type kreft man får, har også med kjønn å gjøre. Menn får for eksempel oftere tarmkreft, mens den vanligste kreftformen for kvinner er brystkreft. 

.st0{fill:#4F2C49;}
Blå Kors jobber hver dag med å hjelpe mennesker som sliter med rus og avhengighet. Du kan hjelpe oss med å hjelpe flere!

Brystkreft

Brystkreft er i dag den hyppigste kreftformen i Europa, med over 1500 kvinner diagnostisert hver dag. Og bare i 2020 sto alkohol for nær 40.000 av alle brystkrefttilfeller i regionen, ifølge WHO.

Studier viser at risikoen for å få brystkreft øker drastisk i takt med hvor mye alkohol man inntar. 

Selv de som har et «moderat alkoholforbruk», som vil si rundt to glass vin om dagen, har langt større risiko for å få kreft, da de utgjør rundt 1 av 4 alkoholrelaterte brystkrefttilfeller i Europa. 

en tegning av en flaske med den rosa kreftsløyfen på hvor det står " i 2020 sto alkohol for nær 40.000 brystkrefttilfeller
Ifølge WHO er brystkreft nå den hyppigste formen for kreft i Europa.

Hvor mye alkohol er det trygt å drikke?

Både øl, vin og sprit øker kreftrisikoen. Det spiller heller ingen rolle om du sprer konsumet utover i uken eller velger å drikke alt på én kveld. For det er ikke hva du drikker og når du drikker som betyr noe, men hvor mye du konsumerer totalt.

Det finnes dessverre ingen «trygg grense» for hvor mye alkohol man kan drikke for å eliminere risikoen for alkoholrelatert kreft. Uansett alkoholvaner i dag, vil en reduksjon av inntaket redusere risikoen for kreft. 

Ønsker du hjelp? Blå Kors har behandlingstilbud flere steder i landet

Stordrikkere mer utsatt

Det er ingen tvil om at risikoen for kreft øker i takt med alkoholinntaket. 1 av 10 krefttilfeller som skyldes alkohol i Europa i 2018, kan knyttes til et daglig alkoholbruk på en halvliter øl eller to glass vin, ifølge WHO.

De som drikker mellom 3-6 enheter om dagen, står for rundt 4 av 10 tilfeller, mens de som drikker mer enn 6 enheter om dagen utgjør rundt halvparten av alle alkoholrelaterte krefttilfeller.  

Personer som har problemer med å begrense alkoholinntaket sitt, vil derfor ha langt større risiko for å få alkoholrelatert kreft enn andre. 

Hjelp å få

Ifølge FHI lider om lag 1 av 10 voksne i Norge av en form for alkoholavhengighet. Og den tidelen som drikker mest, står for om lag halvparten av det samlede alkoholkonsumet i landet.

Strever du eller noen du kjenner med rus? Blå Kors har mange gode behandlingstilbud over hele landet, og de er gratis med unntak av ordinær egenandel hos poliklinikkene. For å få behandling må du ha en henvisning fra fastlege, NAV eller en kommunal kontakt. Se oversikt over hvilke behandlingstilbud vi har nedenfor.