Avrusning


I avrusnings- og stabiliseringsperioden vil det i noen tilfeller bli benyttet substitusjonspreparater og annen nødvendig støtteterapi. Når det gjelder substitusjonspreparater er Metadon, Subutex og Subuxone de mest vanlige.

Stabiliseringsperioden varier fra person til person avhengig av misbrukets omfang. Det benyttes ved behov skjematisk kartlegging av abstinenssymptomer de første dagene inntil pasienten er stabilisert. Klinikkens leger følger opp behandlingsforløpet til hver pasient i samarbeid med øvrig medisinsk personell.