Om Blå Kors klinikk Tjeldsund

Blå Kors klinikk Tjeldsund, tidligere Sigma Nord, ligger landlig og vakkert til med utsikt over Tjeldsundet. I umiddelbar nærhet til klinikken er det fine turstier, sykkelveier og skiløyper som passer for de fleste.

Vi tilbyr spesialisert og profesjonell hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk. Behandlingen er intensiv, strukturert og gjennomprøvd. Varsomhet, respekt og omtanke står sentralt i vårt arbeid.

Blå Kors klinikk Tjeldsund, tidligere Sigma Nord, holder til i Fjelldal som er i Troms fylke, og i Tjeldsund kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Evenes lufthavn.

Klinikkens virksomhetsidé

Vi tilbyr avrusning, akuttbehandling, utredning og spesialisert behandling. Klinikken tilstreber gode behandlingsresultater, og samarbeid med øvrige behandlingsapparat. Vi arbeider etter anerkjente forskningsbaserte metoder, og sørger for en kontinuerlig utvikling.

Trygge omgivelser

Vi har en fast ramme og struktur gjennom hele behandlingen, og personalet har lang erfaring med 12-trinnsmodellen. Det kan være en vanskelig avgjørelse å søke behandling. Derfor står varsomhet, respekt og omtanke sentralt for oss. Vi har fokus på å ha et trygt miljø som ivaretar alle våre pasienter. Pasientsikkerhet og pasienttilfredshet er viktig for oss.

Kvalitets- og miljøpolitikk

Vi er forpliktet til å styre driften i henhold til krav fra vår oppdragsgivere. Aktuelle lover og myndighetskrav skal til enhver tid følges opp ved samsvarsevalueringer og regelmessige revisjoner, for å både avdekke feil og for å hjelpe oss til å bli en stadig bedre klinikk. 

Ønsker du å vite mer om oss? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat, eller send inn en forespørsel og vi kontakter deg.

Kontaktskjema for henvendelser

Legg igjen kontaktinformasjon og vi tar kontakt med deg.