Pårørende

Pårørende får invitasjon i den siste delen av behandlingsperioden for pasienten og de som takker ja går gjennom et eget kursprogram over 5 dager.

Målet med familieuka er at både den rusavhengige og familiemedlemmer skal få snakke ut om det som har vært vanskelig, og arbeide for et bedre samliv etter behandlingen. Programmet er strukturert og gjennomprøvd. De pårørende bor i egne leiligheter som Sigma Nord eier.

Kurset, med opphold og bespisning er gratis for de pårørende.

Hvem kommer til familieuka:

 • Voksne barn (over 18 år) av rusmiddelavhengige
 • Samlivspartnere
 • Foreldre og søsken (over 18 år) til rusmiddelavhengige
 • Etter vurdering: Andre nærstående personer

Innhold i familieuka:

 • Foredrag og temamøter
 • Gruppeterapi. Pårørende alene, pasienter med sine pårørende, samt fellesgrupper.
 • Individuelle samtaler med rusterapeut eller andre fagfolk.
 • Sosialt samvær med andre pårørende.

Mål/behandlingsfokus:

 • Bli kjent med egen utviklingshistorie for å se sammenheng mellom oppvekst i en rusbelastet familie og de symptomer/plager den enkelte har.
 • Dele traumatiske og smertefulle opplevelser med medpasienter og behandlere i et trygt og ivaretagende miljø.
 • Tåle å bli sett og få tilbakemeldinger på egen fungering i form av korrektiv og støtte.
 • Mestring av følelser og tanker knyttet til ansvar, skyld og skam er sentralt. Samspillet med den rusavhengige,” medavhengighet” og konsekvenser.
 • Avmakt vs. handlekraft, ny tilnærming.
Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi på nett for alle mellom 13 og 35 år, som har- eller vokser opp- i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.