Oppfølging etter behandling

Mange gode behandlingsopplegg mislykkes på grunn av for dårlig oppfølging etter utskriving. Oppfølging er derfor en særdeles viktig del av klinikkens totale tilbud til pasientene. I tillegg til tiltak som kan settes i verk lokalt, kan vi tilby et eget oppfølgingsprogram etter utskriving.

Dette bygger på en velprøvd modell, og utgjør siste del av det totale behandlingsopplegget. Vi samarbeider med hjemkommune og henviser om hvordan vi sammen kan gi god oppfølging etter utskriving.

Personlig oppfølgingsplan

Før utskriving lager pasienten en personlig oppfølgingsplan med sentrale områder som pasienten skal konsentrere seg om den første tiden. Pasienten lager planen i samråd med terapeut, og den blir lagt fram for terapigruppen før utskriving. Denne planen blir en del av det tilbudet pasienten får i hjemkommunen.

Oppfølgingsuke

Pasienter får tilbud om å komme tilbake til oppfølgingsuke for å vedlikeholde kunnskap fra hoved-behandlingen. Hvor ofte dette skjer blir avtalt med den enkelte pasient ved utskrivning. Tilbakemeldinger fra pasienter som benytter seg av oppfølgingsuker viser klart at tilbudet gjør det lettere å vedlikeholde edruskapet og hindrer tilbakefall.

Deltakelse i AA/NA

Deltakelse i Anonyme Alkoholikere/ Anonyme Narkomane (AA/NA) er selvstyrte brukergrupper og utgjør en viktig del av «ettervernet» for våre pasienter. Vår behandling bygger på 12-trinnsmodellen i AA. Deltakelse i disse gruppene blir derfor en naturlig forlengelse og videreføring av prosessen som ble startet under oppholdet.

Sponsorsystem

Før pasienten blir utskrevet ønsker vi å knytte kontakt med en rusfri tidligere pasient i samme distrikt. Denne personen blir det vi kaller «sponsor», med spesielle oppgaver i forhold til den nyutskrevne. Sponsor kan kontaktes av pasienten til enhver tid på døgnet for å forhindre tilbakefall. Dette opplegget har lange tradisjoner og har vist seg å være en meget nyttig del av oppfølgingsplanen.

Besøk på klinikken

Alle utskrevne pasienter blir oppfordret til å komme til klinikken når de føler behov for det. Hos oss står dørene alltid åpne for våre tidligere pasienter. Vi ønsker å være en «nødhavn» når livet blir vanskelig. Vi strekker oss langt for å gi pasientene våre en mulighet til å komme utenom faste avtalte oppfølgingsuker.