Behandling i naturskjønne omgivelser

Vi er en klinikk som behandler ulike avhengighetslidelser knyttet til bruk av alkohol, illegale rusmidler og medikamenter. Vi bruker 12-trinnsbehandling hvor både sosiale, psykiske og helsemessige forhold er vektlagt. 12-trinnsmodellen trekker i tillegg inn en åndelig dimensjon. Det handler om bevisstgjøring av egne verdier, normer og livstro, uavhengig av livssyn.