Behandling i naturskjønne omgivelser

Vi er en klinikk som behandler avhengighetslidelser, og behandler ut ifra 12-trinnsmodellen.