Oppstart av Marin Omsorg

Marin Omsorg – en kombinasjon av menneskevern og miljøvern

Av Ivar Eidsaa

I samarbeid med bl.a. Miljøstiftelsen Elv og Hav og Blå Kors Fredrikstad Steg for Steg er Blå Kors Kristiansand Steg for Steg i gang med aktiviteten «Marin omsorg». Marin Omsorg inkluderer også et samarbeid med Miljøvernenheten og Skjærgårdstjenesten i Kristiansand Kommune, Avfall Sør og Kriminalomsorgen.  

– Dette er en aktivitet hvor vi skaper motivasjon, engasjement, mestring og mening og ikke minst opplevelse av å utgjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag for alle som deltar i Marin Omsorg, sier Inger Sørensen som er virksomhetsleder for Steg for Steg.

Inspirasjon fra Fredrikstad

Med inspirasjon og støtte fra Miljøstiftelsen Elv og Hav i Fredrikstad, har Blå Kors steg for steg i Kristiansand startet et nytt tilbud som både skal være en sosial aktivitet og bidra til inkludering, samt være et viktig supplement til ryddingen av lokal forsøpling i skjærgården. Etter grundig planlegging og blant annet en studietur til Blå Kors i Fredrikstad som allerede har Marin Omsorg som en av deres aktiviteter, var det klart for åpning av tilbudet nå i september.

Are S. Grønsund

– Det er fantastisk moro å være her i dag og være med på oppstarten av Marin Omsorg i samarbeid med Blå Kors Kristiansand, fremholder Are S. Grønsund, prosjektleder i Marin Omsorg-prosjektet i regi av Miljøstiftelsen Elv og Hav.

Miljøstiftelsen har siden 2019 gjennomført over hundre ulike ryddeaksjoner.

– Vi ser at restaureringen av marine områder som en sosial arena er helt fantastisk, hvor deltakerne kan kjenne at man bidrar på en god måte, at man kommer seg ut og er en del av et godt sosialt miljø, sier Grønsund.

Og det er nok jobb å gyve løs på. Beregninger viser at 15 tonn plast havner i havet hvert sekund! 

En svært viktig jobb

– I første omgang skal vi ut to ganger i uken, hver onsdag og fredag. Vi har gledet oss til å komme i gang, sier Inger Sørensen. 

– Det er så bra at dere bidrar. Dere er med og gjør en kjempejobb, sier Anne Line Gangs Tørresen fra Miljøvernenheten i Kristiansand kommune om samarbeidet som nå er innledet.

– Vi på vår side skal ta imot alt det dere plukker og behandle det på en riktig måte. Dere er med og gjør en svært viktig jobb, sier Kirsten Leidal, miljørådgiver i Avfall Sør.

Blå Kors Kristiansand kommer i første omgang til å rydde i skjærgården i Kristiansand. Are S. Grønsund sier det etter hvert er det naturlig å utvide det geografiske området hva skjærgården angår til også å omfatte Søgne og kysten lenger øst.

Dette er Steg for Steg:

Blå Kors steg for steg er et recovery orientert, brukerstyrt lavterskeltilbud for personer som av ulike årsaker opplever utenforskap. Det kan handle om rus og kriminalitet, men også ofte om ensomhet, behov for sosiale nettverk, økonomi, jobb og utdanning – alt dette som gir mening til livet for de fleste av oss.

I Steg for Steg motiveres mennesker til å gripe fatt i sine utfordringer, det som begrenser for å etablere nye mønstre.