- Jeg synes de fortjener en applaus, de som startet opp arbeidet for 112 år siden, sier Trond Gundersen.

Blå Kors – 112 år i Kristiansand!

Den 9. november var det 112 år siden Blå Kors ble etablert i Kristiansand. Slikt blir det markering av, selvsagt med kaffe og kake i beste Blå Kors-tradisjon.

Av Ivar Eidsaa

Gratulerer med dagen, hilste Trond Gundersen forsamlingen med, da ansatte, Tidgivere og andre var samlet for å markere dagen.

– Denne dagen for 112 år siden skjedde det store saker i Kristiansand. Alkoholen kastet mørke skyer over flere familier og på mange arbeidsplasser her i Kristiansand. Den materielle nøden var stor. Den gangen var det ikke noen form for sosialhjelp slik vi kjenner det i dag. Mange levde derfor i dyp nød og fattigdom, kunne Gundersen fortelle de fremmøtte, om bakgrunnen for at Blå Kors startet opp et arbeid i Kristiansand.

Med Guds hjelp

– Det var denne nøden som gjorde at troende venner og med Guds hjelp kom sammen og startet en Blå Kors-forening den 9. november i 1909, fortsatte han.

De startet med det som den gangen ble kalt bespisningsmøter. Medlemmene var rundt på gater og streder for å invitere mennesker til å komme, ettersom det ikke er så lett å forkynne evangeliet når det romler i magen på de inviterte.

I 1913, etter fire års drift, var det 443 medlemmer i Blå Kors-foreningen i Kristiansand. Det ble etter hvert startet opp et eget barnearbeid, og det var etter kort tid 105 barn som var med i barneforeningen.

Mange turer

Tur for eldre er blitt arrangert i alle år. På det meste var 350 med på turen som den gang gikk til Vågsbygd, og det var en lang tur den gangen, og det var Vognmann Hægeland som den gangen drev med person- og godstransport som sørget for at turfolket kom trygt frem og tilbake.

Selvsagt med de deiligste retter på menyen, den gangen smørbrød og kakao, for god og næringsrik kost skulle det jo være.

Til Gyldenløvesgate i 1914

I 1914 fikk Blå Kors-foreningen leie nabohuset, en flott bygård, til lokalene i Gyldenløvesgate 54 hvor Blå Kors Kristiansand holder til i dag. Året etter fikk man kjøpt nr. 54, hvor det har vært kontinuerlig drift siden.

I 1916 startet foreningen en kafe på brygga, i en bygning mellom Color Lines bygg og Tollboden. Kafeen var døgnåpen, hvor folk kunne sitte å få seg en matbit i trygge og varme lokaler, mens publikum ventet på neste båt, da mye av person- og varetransporten fant sted sjøveien.

Driften gikk i pluss, og overskuddet ble brukt til å finansiere arbeidet som den gang som nå var i vekst.

I god og ekte Blå Kors-ånd ble bursdagen feiret med kaffe og kake.
I god og ekte Blå Kors-ånd ble bursdagen feiret med kaffe og kake.

1.130 medlemmer i 1933

I 1933 startet foreningen som da hadde vokst til 1.130 medlemmer, opp egen bokhandel i Kristiansand sentrum.

I 1947 kjøpte foreningen en gård i Øvrebø som ble kalt Lolandsheimen. Blå Kors-foreningen i Kristiansand gikk inn med halve kjøpesummen, og Blå Kors Kristiansand Krets gikk inn med det resterende som skulle til for å kjøpe gården som skulle brukes i rusarbeidet som ble den gangen ble drevet.

Da startet også speiderarbeidet opp, et arbeid som fortsatt pågår, og som i dag er i en god utvikling.

Varmestue og rehabiliteringssenter

I 1966 var det en hard og lang kuldeperiode i Kristiansand og på Sørlandet. Mange frøs, og det var rett og slett kritisk for dem som levde på gaten. Foreningen ble forespurt om å starte opp et tilbud. Så ble gjort, og det ble startet en provisorisk varmestue i Lømslandsvei, og som ble forløperen til et internat i Vågsbygdveien, det som i dag er Blå Kors Bo- og Rehabiliteringssenter med i alt 21 leiligheter.

I 1971 ble hybelhuset i Østerveien 30 A kjøpt, et tilbud som fortsatt er i drift, hvor personer som er i rusbehandling kan bo i inntil ett år og hvor de får oppfølging underveis av fagpersonell.

– Bak Storsalen i Gyldenløvesgate 54 ligger Stallen, som i mange år var en stall hvor kuer og hester stod. Etter hvert ble lokalene ominnredet til møtelokale, og det var stor pågang til møtene, med store vekkelser som resultat av personer som ville gi sitt liv til Jesus, og som fikk en ny start i livet uten rus, fortalte Trond Gundersen.

Applaus

Etter hvert ble det også startet bruktbutikk, og senere kafe, i lokalene hvor Blå Kors barnas stasjon holder til i dag på hjørnet av Gyldenløvesgate og Kronprinsensgate.

– Jeg synes de fortjener en applaus, de som startet opp arbeidet for 112 år siden, avsluttet Trond Gundersen.

Siden 70- og 80-tallet har arbeidet bare fortsatt å vokse. I dag har Blå Kors en rekke ulike virksomheter i Kristiansand, og summeres alle som av en eller annen grunn er i kontakt med arbeidet som drives, når Blå Kors Kristiansand nå over 30.000 personer årlig!